Werknemer heeft meer invloed op faillissement

18 december 2015 | Door redactie

Er wordt vaak – onterecht – verondersteld dat de regels uit de Wet op de ondernemingsraden (WOR) niet gelden als de organisatie failliet gaat of als het faillissement erdoor is en er een curator is aangesteld. De SER-Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) heeft nu advies uitgebracht aan minister Asscher van SZW om werknemers meer bij een faillissement te betrekken.

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) had de Sociaal-Economische Raad (SER) gevraagd om advies vanwege de veronderstelling die heerst dat de medezeggenschapsregels niet gelden bij een faillissement. De CBM heeft nu een advies (pdf) naar minister Asscher gestuurd. Daarin staat dat de CBM van plan is om meer voorlichting te geven over de manier waarop de medezeggenschapsregels moeten worden toegepast. Onder andere het adviesrecht, het instemmingsrecht en het informatierecht zijn van toepassing vóór en ná de faillietverklaring.

Scholing voor curatoren aanpassen

Ook moet er meer aandacht komen voor medezeggenschap bij de scholing van curatoren. De rechter-commissaris houdt toezicht op de curator en kan hem dus ook wijzen op de regels. Daarvoor moeten de aanvraagformulieren die rechtbanken hanteren ter beoordeling van een eigen faillissementsaanvraag worden aangepast.

Termijnen afhandeling faillissement inkorten

De SER wil ook dat de werkgever in het geval van een faillissementsaanvraag meteen een kopie daarvan aan de OR geeft. Dat is een eenvoudige handeling om de OR meteen op de hoogte te houden. Omdat een snelle afwikkeling van een faillissement vaak betere resultaten heeft, vindt de CBM het goed om eens te kijken of de termijnen kunnen worden verkort.