Werknemers mogen blijven na doorstart bij faillissement

5 juni 2019 | Door redactie

Als een organisatie na een faillissement wordt overgenomen, dreigen veel werknemers hun baan te verliezen. Onlangs werd een wetsvoorstel waarmee betrokken werknemers een betere rechtspositie bij zo’n doorstart krijgen, opengesteld voor reacties op internetconsultatie.nl.

Lees ook het nieuwsartikel Wetsvoorstel voor bescherming werknemers bij doorstart

Momenteel is er geen wettelijke regelgeving die bepaalt wat de rechten van werknemers zijn die betrokken zijn bij een doorstart na een faillissement. Minister Dekker voor Rechtsbescherming en minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid willen daar verandering in brengen en hebben daarom het wetsvoorstel Wet overgang van onderneming in faillissement opengesteld voor reacties op internetconsultatie.nl. In het wetsvoorstel staat dat werknemers die in dienst zijn tijdens de faillietverklaring het recht krijgen om onder dezelfde arbeidsvoorwaarden in dienst te komen bij de werkgever die de organisatie overneemt. Alleen als een baan verdwijnt door bedrijfseconomische omstandigheden, hoeft de nieuwe werkgever de betrokken werknemer niet opnieuw aan te nemen.

Concurrentiebeding vervalt

Als er in de arbeidsovereenkomst van een werknemer een concurrentiebeding (tool) is opgenomen, dan mag hij na afloop van zijn dienstverband niet zomaar aan de slag bij een concurrent van zijn (ex-)werkgever. Met de nieuwe regeling wil het kabinet zoveel mogelijk voorkomen dat een werknemer zonder werk komt te zitten. Zo’n concurrentiebeding kan – in geval van een doorstart – een ongewenste belemmering zijn. In het wetsvoorstel is daarom opgenomen dat een concurrentiebeding automatisch komt te vervallen als de nieuwe organisatie de werknemer na de overname niet in dienst kan houden.

Adviesrecht van de OR

Minister Dekker en minister Koolmees hebben ook in het wetsvoorstel opgenomen dat de ondernemingsraad (OR) en de personeelsvertegenwoordiging het recht krijgen om een advies uit te brengen over een eventuele doorstart. Dit advies moet de rechter-commissaris dan in zijn beslissing over de doorstart van een organisatie meenemen. Tot 31 augustus 2019 kunnen belanghebbenden online hun reactie geven op het wetsvoorstel.

Meer informatie over faillissementen vindt u in de toolbox Zo bent u voorbereid op een dreigend faillissement.