Wet transparantie turboliquidatie ter consultatie

Door de coronapandemie zal een groeiend aantal ondernemers de handdoek in de ring gooien. Met de turboliquidatieregeling kan een rechtspersoon snel worden ontbonden als er geen baten meer zijn. Om het gebruik hiervan te faciliteren is de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in het leven geroepen. Deze ligt nu ter consultatie.

6 juli 2021 | Door redactie

De turboliquidatieregeling biedt ondernemers de kans om de onderneming af te bouwen, bijvoorbeeld door voorafgaand aan de ontbinding de laatste voorraden te verkopen en uit de opbrengst de schulden zoveel mogelijk te voldoen. Schulden lopen op deze manier niet verder op en een faillissement kan worden voorkomen. De ondernemer kan ook zowel zakelijk als privé weer verder.

Rechtsbescherming van schuldeisers

Het is nu al mogelijk om gebruik te maken van turboliquidatie. De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie moet er echter voor zorgen dat het vertrouwen in turboliquidatie toeneemt, waardoor het toegankelijker wordt voor ondernemers. Het wetsvoorstel bevat maatregelen om de rechtsbescherming van schuldeisers bij turboliquidatie te verbeteren en misbruik tegen te gaan. Bestuurders die gebruik willen maken van de turboliquidatie worden straks verplicht om stukken bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel te deponeren waarin zij financiële verantwoording afleggen. Ook moeten zij de betrokken schuldeisers hiervan op de hoogte stellen.

Bestuursversbod voor vijf jaar

Schuldeisers die menen dat misbruik wordt gemaakt van de turboliquidatie, kunnen hier tegen opkomen. Het niet naleven van de deponeringsverplichting wordt strafbaar gesteld in de Wet op de economische delicten. Verder riskeren bestuurders die misbruik maken van de turboliquidatie een bestuursverbod voor maximaal vijf jaar. De maatregelen zijn van tijdelijke aard en duren twee jaar. Belangstellenden kunnen tot 27 juli 2021 reageren op het wetsvoorstel op www.internetconsultatie.nl.