Wetsvoorstel continuïteit ondernemingen bekend

12 juni 2015 | Door redactie

De ministerraad heeft haar goedkeuring verleend aan het wetsvoorstel continuïteit ondernemingen dat bij de Tweede Kamer is ingediend. De nieuwe regels vergroten de kans op een doorstart van de rendabele onderdelen van een onderneming.

Bij een naderend faillissement kan de waarde van de onderneming snel dalen, bijvoorbeeld doordat toeleveranciers hun levering staken. Om te voorkomen dat schuldeisers en andere betrokkenen schade ondervinden van deze waardevermindering, is het wetsvoorstel continuïteit ondernemingen (pdf) opgesteld. De nieuwe regels maken deel uit van het programma Herijking van de faillissementswet. De overige onderdelen van dit traject zijn gericht op fraudebestrijding en een verbetering van de faillissementsprocedure. Voor deze onderwerpen stelt de overheid in de toekomst aparte wetsvoorstellen op.

In de praktijk was deze werkwijze al gebruikelijk

Vooruitlopend op het wetsvoorstel is het bij acht van de elf rechtbanken op dit moment al mogelijk om voorafgaand aan een faillissement te werken aan een doorstart. Het ingediende wetsvoorstel is de wettelijke vastlegging van deze werkwijze. Dit wordt gerealiseerd doordat er in de Faillissementswet komt te staan dat de rechtbank alvast een stille bewindvoerder kan aanstellen, de zogenoemde pre-packconstructie. De stille bewindvoerder, ook wel stille curator genoemd, bereidt een eventuele doorstart voor onder toezicht van de rechtbank en de beoogde rechter-commissaris.
Iedere schuldeiser kan de rechtbank om de aanwijzing van een beoogd curator vragen. De rechter zal het verzoek alleen toewijzen als er is voldaan aan de procesrechtelijke vereisten en aannemelijk is dat de stille curator van meerwaarde is. Daarnaast moet de schuldenaar aantonen dat er alleen sprake is van een reële kans is op een faillissement, de daadwerkelijke faillissementssituatie mag nog niet aanwezig zijn.
In het onlangs bij Rendement verschenen themadossierboekje over faillissementen kunt u meer lezen over alle aspecten waar u mee te maken krijgt als uw onderneming in zwaar weer komt. 

In het nieuwsartikel In cijfers: de oorzaken van faillissementen is uitgewerkt wat momenteel de meest voorkomende oorzaken zijn van faillissementen.