Wetsvoorstel voor bescherming werknemers bij doorstart

28 mei 2024 | Door redactie

Bij een bedrijfsovername (doorstart) vanuit faillissement bevinden werknemers zich in een onzekere positie. Om dit te verbeteren, is op internetconsultatie.nl het conceptvoorstel voor de ‘Wet overgang van onderneming in faillissement’ gepubliceerd.

Bij een overgang van onderneming buiten faillissement moet de overnemende partij alle werknemers overnemen. Zij behouden hun arbeidsvoorwaarden. Bij een overgang van onderneming vanuit faillissement kan de 'verkrijger' kiezen hoeveel en welke werknemers hij in dienst neemt en tegen welke arbeidsvoorwaarden. Dit verschil kan ertoe leiden dat een doorstart wordt gebruikt om makkelijker van (dure) werknemers af te komen. Het kan ook een concurrentievoordeel opleveren, doordat concurrenten voor een reorganisatie (met ontslag) aan het reguliere arbeidsrecht gebonden zijn. Aan de andere kant maakt de uitzondering bij faillissement het voor overnamekandidaten aantrekkelijker om een doorstart te regelen en banen te behouden.
Het wetsvoorstel moet voor een betere balans tussen bescherming van personeel en kosten van overnemende partijen gaan zorgen. Er is een heel traject voorafgegaan aan de internetconsultatie. Zo stond het voorstel ook in 2019 open voor consultatie. Wegens nieuwe ontwikkelingen en een aantal wijzigingen in het eerdere concept is ervoor gekozen om nogmaals te consulteren.

Personeel kan baan in principe behouden bij doorstart

Het wetsvoorstel zorgt voor aanpassingen in Burgerlijk Wetboek 7, de Faillissementswet en de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Het uitgangspunt wordt dat bij een overgang van onderneming vanuit faillissement alle werknemers in principe onder dezelfde arbeidsvoorwaarden in dienst mogen komen bij de verkrijger. Maar als het noodzakelijk is vanwege bedrijfseconomische redenen, mag de werkgever toch een deel van de werknemers niet overnemen. Die procedure verloopt buiten UWV om. Welke werknemers meegaan, moet op een objectieve en transparante manier worden bepaald. Nadere regels hiervoor komen in de Regeling overgang van onderneming in faillissement. Voor werkgevers met minder dan 20 werknemers worden de regels (voorlopig) niet verplicht.

Veel personeelsgerelateerde conceptwetsvoorstellen

Er zijn in de afgelopen tijd meer conceptwetsvoorstellen gepubliceerd die relevant kunnen zijn voor werkgevers. Zo verscheen een wetsvoorstel voor een wettelijk rouwverlof, kwamen de regels voor de vervanger van de werktijdverkorting naar buiten en werd de eerste opzet van de hervorming van de regels voor het concurrentiebeding bekendgemaakt. Reageren op het conceptwetsvoorstel voor de betere bescherming van werknemers bij een doorstart is mogelijk tot en met 22 juli 2024.