Zonder geld toch het loon doorbetalen

7 mei 2012 | Door redactie

Lijdt uw bv zodanig onder de economische malaise dat u het loon van uw werknemers niet meer kunt uitbetalen? Dan kan het UWV de loondoorbetaling mogelijk overnemen in de vorm van een ‘uitkering wegens betalingsonmacht'.

Als u als werkgever uitstel van betaling heeft gekregen of failliet wordt verklaard, zal een curator het financiële beheer van uw bv overnemen. UWV zal het loon in de regel doorbetalen in de vorm van een uitkering wegens betalingsonmacht, als blijkt dat de financiële middelen van uw bv niet langer toereikend zijn. Dit betekent ook dat als de curator besluit tot een doorstart, uw werknemers in dienst moeten blijven zolang zij een contract hebben. Als uw bv al vóór het faillissement wordt overgenomen door een ander, is deze nieuwe werkgever verantwoordelijk voor de loondoorbetaling. Bij een overname na het faillissement is de nieuwe werkgever niet verplicht uw voormalige werknemers in dienst te houden. Zij hebben dan recht op de uitkering van UWV.

Werknemers moeten ook actie ondernemen

Bij betalingsonmacht moet u uw werknemers aansporen ander werk te gaan zoeken en binnen 26 weken na de dag waarop u niet langer tot betaling in staat bent, een uitkering aan te vragen. Deze uitkering zal gelijk zijn aan het loon dat u hen zou betalen. Eventuele overuren en een dertiende maand zijn dus inbegrepen. Bij een voldongen faillissement betaalt UWV het loon door tot maximaal zes weken na de opzegtermijn.