VERDIEPINGSARTIKEL

Een doorstart maken bij faillissement

Failliet verklaard? Dan betekent dat veelal het einde van uw onderneming, maar het kan ook een nieuw begin betekenen. U kunt ervoor kiezen om een doorstart te maken en uw onderneming in een kleinere vorm voort te zetten. Uiteraard moet u daarbij rekening houden met een aantal zaken. Welke stappen moet u nemen om uw ondernemerschap weer nieuw leven in te blazen?


21 oktober 2021 5 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online


Het is van belang om al voorafgaand aan het naderende faillissement na te denken over uw toekomst. U kunt afzien van het ondernemerschap, maar kunt ook kijken naar een mogelijke doorstart. Bij een doorstart gaat u verder met de gezonde delen van uw onderneming. Een doorstart is alleen mogelijk als uw onderneming een rechtspersoon is, zoals een bv. Bij een faillissement gaat de rechtspersoon dan failliet en niet de bestuurder.

Een eenmanszaak kan niet doorstarten

Bij een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid, zoals een eenmanszaak, is een doorstart niet mogelijk. U bent dan als privépersoon aansprakelijk voor uw schulden. Een doorstart kan ook niet als de curator vindt dat een doorstart uw schuldeisers benadeelt of als u al begint met de doorstart voordat het faillissement daadwerkelijk is uitgesproken. Ook als u als bestuurder aansprakelijk wordt gesteld voor het faillissement is het niet mogelijk om een doorstart te verwezenlijken.

Stel een plan over doorstarten op

Voorafgaand aan het faillissement kunt u alvast een nieuwe onderneming oprichten van waaruit u de doorstart kunt realiseren. Om onaangename verrassingen te voorkomen is het aan te raden om een nieuwe onderneming te starten zonder een relatie met de failliete onderneming. Het is ook aan te raden om alvast een plan op te stellen voor een eventuele doorstart en om de naam van uw onderneming te wijzigen.

Non-bancaire financiering kan helpen bij doorstart

Zorg er in ieder geval voor dat u voldoende liquide middelen heeft voor het financieren van een eventuele doorstart. Als uw bank of investeerder ook een schuldeiser is, moet u op andere manieren aan financiering komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de mogelijkheden van non-bancaire financiering.

Begin op tijd met de voorbereiding

Begin in ieder geval op tijd met het voorbereiden van de eventuele doorstart. Zorg ervoor dat de taxatie van de gezonde onderdelen van uw onderneming vóór het uitspreken van het faillissement plaatsvindt. Zo kunt u snel een goed bod uitbrengen bij de curator.

Stel klanten op de hoogte van een doorstart

Betrek ook uw klanten op tijd bij uw plannen voor een doorstart. Horen zij ineens van uw faillissement, dan bent u ze mogelijk kwijt. 

De curator maakt een inventarisatie

Als de rechter het faillissement (tools) uitspreekt, stelt hij een curator aan. Die wil vaak dezelfde of de volgende dag van de faillissementszitting een gesprek met u om de situatie te bespreken. De curator maakt dan ook een inventarisatie om te zien of het verstandig is om de onderneming tijdelijk voort te zetten, met het oog op een eventuele doorstart.

Rechten van schuldeisers bevriezen

De rechter kan eventueel een afkoelingsperiode instellen van maximaal twee maanden. In deze periode worden de rechten van uw schuldeisers tijdelijk bevroren. De schuldeisers kunnen de boedel niet opeisen in die periode. De curator heeft dan genoeg tijd om uw schulden en bezittingen te onderzoeken. En uw onderneming kan in die tijd gewoon doorgaan.

Bestuurder is aanspreekpunt voor curator

Als bestuurder van de onderneming bent u voor de curator het aanspreekpunt. U heeft ook een informatieplicht. Daarnaast bent u natuurlijk ook gegadigde voor een eventuele doorstart. Laat de curator zo snel mogelijk weten dat u zich als potentiële doorstarter wenst aan te melden. Omdat u de cijfers kent, weet u beter dan eventuele concurrenten wat de potentie is bij een eventuele doorstart.

Er zijn meer gegadigden voor doorstart

U bent waarschijnlijk niet de enige die geïnteresseerd is in de doorstart van uw onderneming. Concurrenten kunnen zich net als u aanmelden als potentiële doorstarter en de curator zal hen op een gelijke manier behandelen en hun dezelfde informatie sturen. De curator zal een bidbook opstellen. Daarin staat waar geïnteresseerde partijen op kunnen bieden. Dit document gaat vaak vergezeld met een biedprotocol en een geheimhoudingsverklaring.  

Advies inwinnen is belangrijk

Laat u tijdens dit gehele proces bijstaan door een professional. Die kan samen met u een zo gunstig mogelijk bod opstellen. Na sluiting van de gestelde termijn om een bod uit te brengen is het tijd voor de curator om de biedingen te beoordelen.

De curator beoordeelt biedingen

Daarbij kijkt de curator naast het financiële plaatje ook naar andere factoren. Bijvoorbeeld hoeveel werknemers bent u van plan om een arbeidsovereenkomst aan te bieden? Hier komt dus het maatschappelijke aspect bij kijken. Na een doorstart hoeft u uw werknemers overigens niet opnieuw aan te nemen. Dit is ook het geval als een andere partij uw onderneming overneemt en een doorstart maakt.

Wetsvoorstel voor werknemers bij doorstart

Een doorstarter is op dit moment niet verplicht om een werknemer die een vast contract had, opnieuw een vast contract aan te bieden, op voorwaarde dat de werknemer nog niet drie jaar in vaste dienst is. De doorstarter mag andere arbeidsvoorwaarden aanbieden dan die van toepassing waren bij de failliete organisatie. 

 

Mogelijk veranderingen op komst

Er zitten mogelijk wel veranderingen aan te komen. Op 29 mei 2019 kwam de demissionair minister van Justitie en Veiligheid met een wetsvoorstel over de positie vanwerknemers in een faillissement. Werknemers die tijdens de faillietverklaring in dienst waren bij de gefailleerde werkgever komen bij een doorstart op basis van dezelfde arbeidsvoorwaarden in dienst bij de nieuwe onderneming. Dit betekent dat de regels van overgang van onderneming van toepassing worden. Het voorstel is in behandeling bij de Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid.

Verder zijn bij de beoordeling niet alleen de opbrengst en de werkgelegenheid van belang. Ook kan een besparing op de schulden van de failliete onderneming een rol spelen. Wilt u bijvoorbeeld op dezelfde locatie de activiteiten doorstarten? Dan kan dit weer een maand aan huur besparen voor de boedel.

Rechter-commissaris geeft toestemming voor doorstart

Als de curator alle biedingen heeft beoordeeld, legt de curator dit voor aan de rechter-commissaris. Die moet namelijk toestemming geven voor de doorstart. De curator onderbouwt welke partij het meest geschikt is voor de doorstart. Zodra er akkoord is stelt de curator een overnameovereenkomst op. Daarin staat beschreven wat er wordt verkocht en voor welke prijs, evenals eventuele andere afspraken die zijn gemaakt.

Vergoeding overmaken naar boedelrekening

Als alles goed is gegaan, is de onderneming die u voor de datum van het faillissement heeft opgericht aangewezen als de kopende partij. U moet de financiële vergoeding dan overmaken naar de boedelrekening. Na ondertekening van de overeenkomst moet u snel handelen. Denk daarbij bijvoorbeeld onder andere aan de volgende zaken:

  • werknemers eventueel een aanbieding doen;
  • opdrachtgevers voorzien van nieuwe overeenkomsten;
  • de website en social media aanpassen;
  • energiecontracten afsluiten.