Wanneer is een faillissement afgerond?

13 mei 2020

Het faillissement van mijn onderneming is uitgesproken, wanneer eindigt dit?

Een faillissement eindigt als de werkzaamheden van de curator ten einde zijn gekomen. De afwikkeling is afhankelijk van de boedel. Een faillissement stopt ook als u een akkoord met uw schuldeisers heeft.

Faillissement afwikkelen

Er zijn diverse manieren waarop een faillissement afgewikkeld wordt. Het verschil zit hem in het geld dat uiteindelijk in de boedel terecht is gekomen, en welke schuldeisers daarmee kunnen worden betaald.

 1. Opheffing wegens toestand van de boedel
  Een eigenlijke opheffing houdt in dat er te weinig geld aanwezig is om de boedelschuldeisers (volledig) te voldoen. Preferente en concurrente schuldeisers ontvangen geen uitkering als het faillissement zo wordt afgewikkeld.
 2. Vereenvoudigde afwikkeling
  De vereenvoudigde afwikkeling houdt in dat de boedelschuldeisers volledig kunnen worden voldaan en dat de preferente schuldeisers daarbij ook nog een (deel)uitkering ontvangen. Helaas voor de concurrente schuldeisers is er niet genoeg geld in de boedel aanwezig om een uitkering aan hen te kunnen doen.
 3. Uitdeling aan concurrente schuldeisers
  Bij opheffing met uitdeling aan concurrente schuldeisers kunnen zowel de boedelschulden als de preferente schulden volledig worden voldaan. Daarbij kan er ook een (deel)uitkering worden gedaan aan de concurrente schuldeisers. Als er niet genoeg geld is om de concurrente schuldeisers volledig te voldoen, zal iedere concurrente schuldeiser naar evenredigheid uitgekeerd krijgen.
 4. Concurrente schuldeiser krijgt volledige uitbetaling
  Hoewel het niet vaak voorkomt, kan de situatie zich ook voordoen dat concurrente schuldeisers hun volledige vordering uitbetaald krijgen. In zo’n geval krijgen de achtergestelde schuldeisers ook een uitkering. Als de concurrente schuldeisers volledig uitbetaald krijgen, gaat het restant naar de aandeelhouders van de failliete vennootschap als er geen achtergestelde vorderingen zijn.
 5. Akkoord
  Tot slot kan de bestuurder van de failliete onderneming ervoor kiezen om aan de schuldeisers een akkoord aan te bieden. Let wel, de preferente schuldeisers nemen een bijzondere positie in bij het aanbieden van een akkoord.

Preferente en concurrente schuldeisers

De preferente schuldeisers, zoals de Belastingdienst en UWV, nemen doorgaans geen genoegen met minder dan in ieder geval het dubbele percentage dan wat de concurrente schuldeisers krijgen. Vergeet één belangrijk punt niet: alle boedelschulden moeten eerst worden voldaan, van het curatorsalaris tot en met UWV!Meer informatie over faillissementen vindt u in de toolbox Zo bent u voorbereid op een dreigend faillissement.