Wat houdt surseance van betaling precies in?

Publicatiedatum 26 juli 2019

Wat betekent het als onze organisatie surseance van betaling moet aanvragen voor de financiële verplichtingen?

Een surseance van betaling houdt in dat uw organisatie gedurende een bepaalde periode (meestal anderhalf jaar) uitstel van betaling krijgt voor openstaande schulden. Zo is er tijd om orde op zaken te stellen. Sommige schulden zijn echter niet uit te stellen, zoals belastingschulden en schulden bij hypotheekverschaffers.

Advocaat

Of een surseance geschikt is voor uw organisatie, hangt af van de situatie. Bij surseance is uitstel van betaling nodig om de voortzetting van uw organisatie een kans te geven. Hierbij moet er wel een reële verwachting zijn dat de financiële problemen tijdelijk zijn. Een advocaat kan uw directie hierover voorlichten. Het is sowieso nodig om die in de arm te nemen, want zonder advocaat is het niet mogelijk om surseance aan te vragen.

Regeling

De rechtbank wijst bij surseance een bewindvoerder aan. Die geeft uw organisatie advies, helpt bij de onderhandelingen met schuldeisers en richt zich op de voortzetting van de organisatie. De rechtbank verleent binnen een dag een voorlopig akkoord. Daarna volgt een datum voor de definitieve beslissing. Als het niet lukt om een akkoord te bereiken met schuldeisers, is het zaak te voorkomen dat de organisatie failliet gaat. Een betalingsregeling afspreken biedt dan uitkomst.