Wat is paulianeus handelen?

6 mei 2020

Ik las dat de curator bij mijn faillissement ook onderzoek zal doen naar paulianeus handelen, wat is dat?

De curator kan ten behoeve van de boedel rechtshandelingen vernietigen. Het moet dan gaan om handelingen die u vóór de faillietverklaring onverplicht heeft verricht, en waarvan u wist of had moeten weten dat schuldeisers daardoor benadeeld zouden worden.

Bij het onderzoek naar paulianeus handelen let de curator op zulk soort niet verplichte transacties die u voor de datum van het faillissement hebt verricht waardoor schuldeisers zijn benadeeld. .

Onverplicht handelen is bijvoorbeeld  dat u snel nog wat geld naar uw vrouw of naar uw andere vennootschap overmaakt.   De financiële transactie is dus  niet verplicht op basis van de wet of een gesloten overeenkomst

Rechtshandelingen waar een prestatie tegenover staat

De curator let ook op  rechtshandelingen waar een prestatie tegenover staat. De curator kan die alleen vernietigen als ook de andere partij wist of had kunnen weten dat schuldeisers er de dupe van zouden zijn.

Bijvoorbeeld  als u een vriend een (simpele en goedkope) deur laat repareren en hem daarvoor € 10.000 betaalde. Of als u vlak voor het faillissement nog even afspreekt met een vriend van wie u in het verleden eens wat geld hebt geleend, om dat geld terug te storten zodat hij in elk geval zijn geld nog terugziet. Het is vrijwel zeker dat de curator deze rechtshandelingen zal vernietigen.

De curator kan het voldoen van een ‘opeisbare schuld’ alleen vernietigen als hij kan aantonen dat de persoon die de betaling voor de reparatie ontving, wist dat het faillissement van de vennootschap al was aangevraagd. Dit kan ook als de betaling het gevolg was van overleg tussen u en de schuldeiser (de vriend van wie u eerder geld leende), met als doel hem door die betaling boven andere schuldeisers te bevoordelen.Meer informatie over faillissementen vindt u in de toolbox Zo bent u voorbereid op een dreigend faillissement.