Welke rol heeft de ondernemingsraad bij surseance van betaling en faillissement?

7 mei 2020

Het bedrijf heeft surseance van betaling aangevraagd en het is de verwachting dat een faillissement snel zal volgen.Welke rechten heeft de ondernemingsraad (OR) bij surseance van betaling en faillissement? En wie moet die rechten respecteren?

Surseance van betaling
Surseance van betaling houdt ‘uitstel van betaling’ in en is gericht op het voortbestaan van het bedrijf. Voor een surseance van betaling moet er sprake zijn van tijdelijke en op korte termijn op te lossen financiële problemen. Als blijkt dat de financiële problemen niet tijdelijk zijn en het bedrijf structureel haar rekeningen niet meer kan betalen, volgt meestal alsnog een faillissement.

Het aanvragen van een surseance van betaling is geen advies- of instemmingsplichtig onderwerp.

Tijdens de surseance van betaling is een bewindvoerder aangesteld, die samen met de schuldenaar het beheer over het bedrijf voert. De bewindvoerder komt in de plaats van de bestuurder. De bewindvoerder moet alle rechten van de ondernemingsraad (OR) respecteren, zolang hij het beheer voert.

Faillissement
Voor een faillissement moet een bedrijf in een toestand verkeren waarin hij is opgehouden te betalen. De schuldeisers of het bedrijf zelf kan faillissement aanvragen bij de rechtbank. Het Openbaar Ministerie kan ook voor bedrijven die niet zijn opgehouden te betalen faillissement aanvragen, als dat nodig is in het openbaar belang. Het gaat dan vaak om bedrijven waar sprake is van criminele activiteiten.

Het aanvragen van een faillissement is geen advies- of instemmingsplichtig onderwerp.

Verkoop van het bedrijf

Voor de afwikkeling van een faillissement is een curator aangesteld. Bij de verkoop van het bedrijf moet de curator advies vragen aan de ondernemingsraad (OR). Dit is zowel het geval bij een gewoon faillissement als bij een pre-pack. Bij een pre-pack is de verkoop van de onderneming al voor het uitspreken van het faillissement in de steigers gezet.

Verzet na faillissement

De ondernemingsraad (OR) is belanghebbende ná het uitspreken van het faillissement van het bedrijf. In die hoedanigheid kan een ondernemingsraad (OR) verzet aantekenen bij de rechter tegen het faillissement. De raad zal dan aan moeten tonen dat het bedrijf niet is opgehouden te betalen of dat het bedrijf wel degelijk in staat is om aan de financiële verplichtingen te voldoen. Verzet moet uiterlijk binnen 8 dagen na het uitspreken van het faillissement aangetekend zijn bij de rechtbank die het faillissement heeft uitgesproken.Meer informatie over faillissementen vindt u in de toolbox Zo bent u voorbereid op een dreigend faillissement.