Faillissement

Als een onderneming niet langer aan haar betaalverplichtingen kan voldoen, kunnen schuldeisers faillissement aanvragen.

Ondernemingen in zwaar weer kunnen sinds begin 2021 een beroep doen op de WHOA (Wet homologatie onderhands akkoord) en zo alsnog een akkoord sluiten met schuldeisers. Lukt dat niet, dan komt de Faillissementswet om de hoek kijken en de drie procedures die daaronder vallen: faillissement, surseance van betaling en schuldsanering voor natuurlijke personen.

Als uw onderneming failliet gaat, neemt een curator het beheer over. Hij probeert alle schuldeisers zoveel mogelijk schadeloos te stellen. Dit heeft verschillende gevolgen voor u, uw onderneming en uw werknemers. In sommige gevallen is het mogelijk om na een faillissement een doorstart te maken.

Nieuws

Forse toename van faillissementen verwacht in 2024

08-04-2024

Het aantal insolventies zal in 2024 met 38% toenemen volgens faillissementsvooruitzichten van kredietverzekeraar Atradius. Dit is een minder...

Vragen over: faillissementsfraude

15-03-2024

Het openbaar ministerie meldt dat in een kwart van de faillissementsgevallen in Nederland zou zijn van fraude. Schattingen over de omvang va...

Nederland koploper op het gebied van faillissementen

04-03-2024

In 2023 was er een explosieve groei van het aantal faillissementen in Nederland (+52%). Hoewel de verwachting is dat deze dit jaar lager zal...

Startdatum strengere regels turboliquidatie is 'hard'

05-02-2024

Sinds 15 november 2023 gelden er strengere regels voor zogeheten turboliquidaties van bijvoorbeeld bv's. Die startdatum is een harde grens,...