Faillissement

Als een onderneming niet langer aan haar betaalverplichtingen kan voldoen, kunnen schuldeisers faillissement aanvragen.

Ondernemingen in zwaar weer kunnen sinds begin 2021 een beroep doen op de WHOA (Wet homologatie onderhands akkoord) en zo alsnog een akkoord sluiten met schuldeisers. Lukt dat niet, dan komt de Faillissementswet om de hoek kijken en de drie procedures die daaronder vallen: faillissement, surseance van betaling en schuldsanering voor natuurlijke personen.

Als uw onderneming failliet gaat, neemt een curator het beheer over. Hij probeert alle schuldeisers zoveel mogelijk schadeloos te stellen. Dit heeft verschillende gevolgen voor u, uw onderneming en uw werknemers. In sommige gevallen is het mogelijk om na een faillissement een doorstart te maken.

Uitgelicht

Onderneming in zwaar weer

Merkt u dat uw bedrijf niet helemaal ‘gezond’ is, schakel dan een externe partij in. Die kan voor u onderzoeken waar de oorzaken...

Verdiepingsartikel
Door redactie Financiële administratie
Publicatiedatum: 06-05-2020

Wat is surseance van betaling?

Wat betekent het als onze organisatie surseance van betaling moet aanvragen voor de financiële verplichtingen?

Vraag en antwoord
Door redactie Financiële administratie
Publicatiedatum: 17-07-2019

Surseance van betaling aanvragen

Een surseance van betaling houdt in dat uw organisatie voor een bepaalde periode (meestal anderhalf jaar) uitstel van betaling...

Stappenplan
PDF bestand
Publicatiedatum: 22-07-2021

 

Wat is het verschil tussen een openbare en een besloten WHOA-procedure?

Faillissement | Publicatiedatum 23-04-2021

Bij de nieuwe faillissementswet WHOA kan ik kiezen voor een openbare of een besloten procedure om tot een akkoord te komen. Wat is het verschil?

Wanneer is een faillissement afgerond?

Faillissement | Publicatiedatum 13-05-2020

Het faillissement van mijn onderneming is uitgesproken, wanneer eindigt dit?

Wat gebeurt er met cadeaubonnen voor een failliete onderneming?

Faillissement | Publicatiedatum 13-05-2020

We hebben eerder cadeaubonnen gekocht om te besteden bij een onderneming die nu failliet is. Wat gebeurt er met die cadeaubonnen, kunnen die nog verzilverd worden?

Zo bent u voorbereid op een dreigend faillissement

Faillissement Publicatiedatum 27-06-2022

Het is natuurlijk te hopen dat uw eigen onderneming niet failliet gaat. Maar het is aan te raden om u aan de hand van deze toolbox in te lezen in wat er bij een faillissement...

Voorkom dat uw bv wordt meegesleurd bij een faillissement

Faillissement 6 minuten | 14-02-2023

Corona, hoge energieprijzen, inflatie... dat moest wel leiden tot een recordaantal failliete ondernemingen, zo was de verwachting. Maar het...

Nieuwe wet stelt extra eisen aan de turboliquidatie van bv’s

Faillissement 6 minuten | 02-03-2022

Naast alle ellende levert de coronapandemie ook één of twee voordeeltjes op. Eén van die ‘positieve’ effecten is de Tijdelijke wet transpara...

Belastingdienst als preferent schuldeiser

Faillissement 5 minuten | 07-01-2022

Als de coronasteunmaatregelen stoppen, is het de verwachting dat het aantal faillissementen flink zal gaan toenemen. De Belastingdienst staa...

Bedrijfscontinuïteit

Bedrijfscontinuïteit Publicatiedatum 01-09-2021

Bedrijfscontinuïteit is een verzamelbegrip voor alle zaken die ervoor nodig zijn om de kernwerkzaamheden van uw onderneming uit te voeren, zowel onder normale als...

Alternatieven voor ontslag bij een reorganisatie

Reorganisatie Publicatiedatum 06-07-2021

Een reorganisatie gaat vaak gepaard met gedwongen ontslagen. Voordat de werkgever overgaat tot ontslag van werknemers, is het belangrijk dat hij ook andere opties onderzoekt....

Stoppen met uw onderneming

Faillissement Publicatiedatum 18-11-2020

Als u besluit om uw bv te beëindigen, bent u daarbij waarschijnlijk al niet over één nacht ijs gegaan. Maar met het op slot draaien van de deur bent...

De volgorde van schuldeisers bij een faillissement

Faillissement Publicatiedatum 31-07-2019

Nadat de rechtbank een faillissement heeft uitgesproken, kunnen schuldeisers vorderingen indienen bij de curator. Schuldeisers met vorderingen hoog in de rangorde hebben...

Heeft u een vraag over Faillissement?

Carola van Vilsteren
Carola van Vilsteren
BTW adviseur
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Faillissement?

Carola van Vilsteren
Carola van Vilsteren
BTW adviseur
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie