Eerste Kamer praat in mei verder over UBO-register

Het zogeheten UBO-register staat op 12 mei weer op de agenda in de commissie voor Financiën van de Eerste Kamer. Het kabinet heeft de Senaat gevraagd om de invoering van het register ook snel plenair te behandelen. Mogelijk kan het UBO-register dan nog voor de zomer van start.

6 mei 2020 | Door redactie

In het UBO-register komen gegevens van uiteindelijk belanghebbenden (‘ultimate beneficial owners’ ofwel UBO’s) van onder meer bv’s en stichtingen. Bij een bv geldt dat een natuurlijk persoon die meer dan 25% van de aandelen houdt in principe de UBO is (zie ook: Wanneer is iemand een UBO?) Ondernemingen en organisaties zijn er zelf verantwoordelijk voor om de UBO in te schrijven in het register, dat onderdeel wordt van het Handelsregister.

UBO-register medio mei weer op de agenda

Het Nederlandse UBO-register zou eigenlijk 10 januari 2020 open gaan. De Tweede Kamer heeft eind vorig jaar al ingestemd met het wetsvoorstel dat de invoering regelt. Maar de Eerste Kamer heeft langer nodig gehad voor het ‘voortraject’. Zo heeft de Kamercommissie voor Financiën eerst nog extra advies gevraagd bij de Raad van State. Dat is inmiddels binnen. Op 12 mei zal de commissie nu de inbreng leveren voor een zogeheten ‘nader voorlopig verslag’. Daarin komen eventuele vragen te staan die nog leven bij de commissie, mede naar aanleiding van de advisering van de Raad van State. In de regel volgt op dit nader voorlopig verslag antwoord van de regering, waarna de commissie een laatste verslag maakt. Daarna komt de plenaire behandeling in de Eerste Kamer in beeld.

Kabinet dringt aan op snelle behandeling

Het kabinet heeft eerder aangedrongen op een snelle behandeling in de Senaat. Het UBO-register staat op een lijst met ‘spoedeisende voorstellen’, waarvan de regering graag zou zien dat die binnen twee maanden aan bod komen in de Eerste Kamer. Die lijst dateert van 9 april. Als de Senaat kan instemmen met het voorstel, zou het register nog voor de zomer open kunnen. Ondernemingen en organisaties die al in het Handelsregister staan hebben na de opening 18 maanden de tijd om een UBO in te schrijven. Nieuwe inschrijvers moeten direct een UBO opgeven.
Intussen wordt er ook nog gewerkt aan een UBO-register voor ‘trusts en soortgelijke juridische constructies’. Onder die laatste categorie valt het fonds voor gemene rekening. Hierover loopt tot 15 mei 2020 een internetconsultatie.

Bijlagen bij dit bericht