Familiebedrijven kunnen niet zonder nieuwe technologie

9 mei 2018 | Door redactie

Drones, virtual reality, Internet of Things; deze en andere technologieën spelen bij steeds meer familiebedrijven een belangrijke rol in de organisatie. In de toekomst zal dat niet anders zijn, al zal er wel een verschuiving plaatsvinden in de soort technologieën die worden gebruikt.

Dat familiebedrijven innovatief blijken te zijn, is niet nieuw. Uit recent onderzoek van PwC (pdf) blijkt dat ze zich zelfs graag bezig houden met proces- en IT-innovatie. Bovendien kunnen ze daar geen genoeg van krijgen, want een overgrote meerderheid van de onderzochte familiebedrijven verwacht in de komende vijf jaar meer van de tien zogenoemde essentiële technologieën te gebruiken, die volgens PwC in de toekomst belangrijk zijn vanwege hun groeipotentie en invloed op verdienmodellen.

Internet of Things speelt grote rol

De tien technologieën zijn robots, Internet of Things, virtual reality, drones, 3D printen, augmented reality, blockchain, artificial intelligence, nanotechnologie en slimme energieopslag. Drones worden bijvoorbeeld gebruikt voor inspecties en artificial intelligence om klanten te analyseren. Uit het onderzoek blijkt dat familiebedrijven momenteel vooral robots, Internet of Things en drones gebruiken. In de toekomst verwachten ze daarbij blockchain en 3D printen vaker in te zetten.

Organisatie moet bewust kiezen voor een technologie

Het toepassen van deze technologieën kan voor sommige organisaties nog een ver-van-mijn-bedshow zijn, maar het heeft de familiebedrijven die er al mee werken veel opgeleverd. Waaronder de volgende ondernemerslessen:

  • De klant staat centraal, net als de klant van de klant.
  • Innovatie gebeurt niet geïsoleerd, maar samen met werknemers, zakenpartners en klanten.
  • Zorg voor een duidelijk verhaal over waarom de organisatie innoveert.
  • Technologieën voegen waarde toe op verschillende gebieden, zoals het product, het proces, het verdienmodel of de interne en externe communicatie. Onderzoek eerst wat voor de eigen organisatie nuttig is.
  • Werknemers spelen een belangrijke rol in het proces, dus de werkgever zou ondernemerschap bij hen moeten stimuleren.