Familiebedrijven zijn wél innovatief

8 november 2017 | Door redactie

Familiebedrijven blijken op het gebied van innoveren niet onder te doen voor reguliere bedrijven. Ze zijn namelijk behoorlijk innovatief. Maar als er meer financiële middelen beschikbaar zouden zijn, zegt bijna een derde van de familiebedrijven nóg innovatiever te willen zijn.

Een en ander blijkt uit een onderzoek naar innovaties bij familiebedrijven door Nyenrode Business Universiteit, ING en NPM Capital. Uit het onderzoek blijkt dat ruim 62 procent van alle familiebedrijven de laatste drie jaar minimaal één nieuw product of dienst op de markt heeft gebracht. Ook heeft bijna 72 procent van alle familiebedrijven de laatste drie jaar de interne bedrijfsprocessen ingrijpend verbeterd of vernieuwd.
Uit eerder onderzoek kwam nog naar voren dat familiebedrijven juist enige behoedzaamheid betrachten bij het innoveren.

Eigenaar familiebedrijf steunt innovatie

Daarnaast blijken de eigenaren van familiebedrijven volgens het onderzoek het innovatiebeleid binnen de onderneming meer te steunen dan eigenaren van  reguliere bedrijven. Bijna 79 procent van de eigenaren van familiebedrijven is namelijk bereid om van dividend af te zien om de innovatie te stimuleren. Bij reguliere bedrijven is dit 60 procent. Ook is ruim 65 procent van de eigenaren van familiebedrijven bereid om een jaar negatieve resultaten te accepteren als dat de innovatie stimuleert, tegenover 40 procent bij reguliere bedrijven.

Bijlagen bij dit bericht

Investeren en innoveren
E-learning | VideoCollege 16 minuten