Jongere haalt neus op voor multinational

10 augustus 2016 | Door redactie

Er vindt een boeiende verschuiving plaats op de arbeidsmarkt: jonge werknemers kiezen steeds vaker voor een baan bij een mkb-onderneming met minder dan tien werknemers. Jarenlang werden juist multinationals keer op keer door jongeren als populairste werkgever aangemerkt.

De trend om te kiezen voor een baan binnen een kleinschalige mkb-onderneming blijkt uit cijfers van LinkedIn, dat ruim zes miljoen Nederlanders in zijn bestand heeft. Het aantal werknemers dat aan de slag ging bij een mkb-onderneming, groeide de afgelopen vijf jaar met maar liefst 44 procent. Tegelijk is er een daling van 20 procent in het aantal werknemers dat voor een organisatie met meer dan 10.000 werknemers werkt.

Jongeren willen nauwer betrokken zijn bij bedrijfsvoering

Binnen het mkb heerst een andere bedrijfscultuur dan bij multinationals, wat een grote drijfveer lijkt te zijn voor jongeren om voor deze eerste werkgever te kiezen. Belangrijker dan de functietitel en het salaris vinden jongeren het de laatste jaren om in een niet-hiërarchische omgeving te werken, waarin zij nauwer betrokken zijn bij de bedrijfsvoering en hierover zelfs kunnen meebeslissen. Daarnaast speelt mogelijk een rol dat waar veel multinationals middels reorganisaties hun personeelsbestand de afgelopen jaren lieten inslinken, familiebedrijven in het mkb tijdens de economische crisis juist nieuwe banen creëerden.