Kabinet: te vroeg voor tweede aandeelhoudersregister

Het kabinet ziet er vooralsnog niets in om een tweede register voor aandeelhouders op te tuigen. Eerst moet maar eens afgewacht worden wat de ervaringen zijn met het zogeheten UBO-register, dat begin volgend jaar moet gaan draaien.

23 september 2019 | Door redactie

De regering heeft een reactie gegeven op een initiatiefwetsvoorstel van de PvdA en de SP. Kamerleden van die partijen willen een centraal aandeelhoudersregister (CAHR) opzetten, waar alle aandeelhouders van Nederlandse bv’s en niet-beursgenoteerde nv’s in komen te staan. Daarbij maakt het niet uit hoe groot hun belang is. Idee achter het register is het tegengaan van financiële criminaliteit. Elke wijziging in het aandelenbelang wordt door een notaris in het CAHR verwerkt.

Grootaandeelhouders komen al in UBO-register

Maar het kabinet is niet direct dolenthousiast over het CAHR. De regering denkt dat een dergelijk register op zich wel meerwaarde kan hebben, maar vindt het nog te vroeg om te besluiten of het register er moet komen of niet. Dat heeft er onder meer mee te maken dat er nog volop gewerkt wordt aan een register voor uiteindelijk belanghebbenden (‘ultimate beneficial owners ofwel UBO’s) van bijvoorbeeld bv’s en stichtingen. Dit register moet er komen op basis van een Europese richtlijn en heeft daarom wat het kabinet betreft prioriteit. Aan de hand van de ervaringen met het UBO-register kan dan bekeken worden of een CAHR nog zinvol is. Eerder bleek ook een deel van de Tweede Kamer al niet overtuigd van de meerwaarde van het CAHR.
Verschil tussen beide registers is dat er voor het UBO-register een aantal voorwaarden gelden wanneer iemand geregistreerd wordt (zie ook: Wanneer is iemand een UBO?) Zo is een natuurlijk persoon die meer dan 25% van de aandelen van een bv houdt al snel een UBO. Bij het CAHR is zo’n grens er niet.

Kabinet ziet register bij Kamer van Koophandel

Daarnaast willen de initiatiefnemers het CAHR onderbrengen bij notarissenorganisatie KNB. Het UBO-register wordt juist gekoppeld aan het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het kabinet vraagt zich in zijn reactie dan ook af of het niet beter is om ook het CAHR – als het er komt – onder te brengen bij de KvK. Ook wijst het kabinet op recente ontwikkelingen die nog invloed kunnen hebben op de vormgeving van het register, en dus beter afgewacht kunnen worden. Dan gaat het onder meer om het plan dat de oprichting van een bv straks helemaal digitaal kan. Al met al adviseert het kabinet de Kamer om voorlopig niet in te stemmen met het initiatiefwetsvoorstel.

Bijlagen bij dit bericht