Nog lange weg te gaan met inschrijvingen UBO-register

Het loopt nog niet echt storm met de inschrijvingen in het zogeheten UBO-register in Nederland. Dat valt op te maken uit registratiecijfers die minister Wopke Hoekstra van Financiën naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De bewindsman meldt verder dat er inmiddels een oplossing is voor de registratie van bestuurders van goede doelen.

5 juli 2021 | Door redactie

Het UBO-register (artikel) is onderdeel van een Europese richtlijn die witwassen moet tegengaan. In het register komen gegevens van de uiteindelijk belanghebbenden (‘ultimate beneficial owners’ ofwel UBO’s) van onder meer bv’s en stichtingen. Het idee is dat dankzij het register sneller duidelijk is wie er achter de schermen aan de touwtjes trekt. Want witwassers verschuilen zich niet zelden achter een wirwar aan ondernemingen.

Oproep om te wachten met registratie UBO

Het register krijgt al sinds de aankondiging bakken met kritiek te verduren, onder meer uit de hoek van familiebedrijven. Zij hebben onder meer zorgen over de privacy, omdat een deel van de gegevens van UBO’s voor iedereen toegankelijk is. De belangenvereniging van familiebedrijven FBNed is nog altijd een verklaard tegenstander van het register. De organisatie heeft zijn leden en andere familiebedrijven onlangs opgeroepen om zich nog niet te registreren in het register. Dat is mede omdat er nog een rechtszaak loopt tegen het UBO-register. Eerder oordeelde de voorzieningenrechter dat het register vooralsnog open mag blijven, maar er is hoger beroep ingesteld.
Ondertussen loopt de registratie van UBO’s door. Minister Hoekstra meldt in zijn brief dat er begin juni ruim 209.000 juridische entiteiten in het UBO-register stonden. Daarvan waren de meeste bv’s, namelijk ruim 178.000. Eerder meldde het kabinet dat zo’n 1,5 miljoen bestaande organisaties een UBO moeten inschrijven vóór 27 maart 2022. Inmiddels zou dus pakweg 14% van hen de inschrijving geregeld hebben. Dat is echter nog niet één-op-één te zeggen, omdat nieuwe inschrijvers in het Handelsregister al direct een UBO moeten opgeven. In de tabel maakt Hoekstra geen uitsplitsing naar nieuwe inschrijvingen, maar duidelijk is dat er nog wel een lange weg te gaan is met de UBO-registraties.

Toelichting bij ANBI-bestuurder in UBO-register

In zijn antwoorden meldt Hoekstra ook dat er een oplossing gevonden is voor de registratie van bestuurders van ANBI’s. Ook in de non-profitsector was namelijk veel weerstand tegen het UBO-register. Een bestuurder van bijvoorbeeld een goed doel komt namelijk vaak als UBO in het register. Maar in tegenstelling tot een grootaandeelhouder van een bv is die bestuurder niet de begunstigde van het goede doel. Want dat is het goede doel zelf. Om hier onderscheid in te maken worden ANBI-bestuurders gemarkeerd in het UBO-register. Hoekstra schrijft dat het nu zo wordt geregeld dat als iemand een UBO-uittreksel opvraagt van een ANBI-bestuurder, diegene een toelichting meegestuurd krijgt. Die toelichting is afgestemd met de Samenwerkende Branches Filantropie (SBF) en maakt duidelijk dat de bestuurder alleen vanwege zijn functie wordt ingeschreven. En niet omdat hij een belang of zeggenschap heeft in de ANBI.

Bijlagen bij dit bericht