Privacybescherming UBO-register moet beter, vindt Kamer

29 oktober 2021 | Door redactie

De Tweede Kamer wil dat het kabinet onderzoekt hoe de privacy van aandeelhouders in het zogeheten UBO-register beter beschermd kan worden. Hoe die extra bescherming eruit zou moeten zien is nog open.

In het UBO-register komen gegevens van ‘ultimate beneficial owners’ van onder meer bv’s en stichtingen. Voor een bv geldt bijvoorbeeld dat de natuurlijke persoon die meer dan 25% van de aandelen houdt de UBO is (zie ook het nieuwsbericht ‘Wanneer is iemand een UBO?’)

Deel gegevens UBO-register openbaar

Het Nederlandse UBO-register (artikel) is sinds 27 september 2020 open. Ondernemingen en organisaties die al vóór die datum waren ingeschreven in het Handelsregister hebben nog tot 27 maart 2022 de tijd om hun UBO in te schrijven. Maar nieuwe inschrijvers hebben die tijd niet. Zij moeten direct al gegevens over hun UBO inleveren.
Over het UBO-register klinkt al sinds de aankondiging veel kritiek. Onder meer aandeelhouders van familiebedrijven vrezen voor hun privacy. Het register is bedoeld om witwassen aan te pakken, omdat door de registratie sneller duidelijk moet zijn wie er achter de schermen aan de touwtjes trekt. Maar een deel van de gegevens is tegen een kleine vergoeding voor iedereen in te zien. De Tweede Kamer heeft nu een motie aangenomen die het kabinet opdraagt om te onderzoeken hoe privacy in het UBO-register beter beschermd kan worden. Hoe die verbetering eruit moet zien, schrijft de motie niet voor. Minister Stef Blok van Economische Zaken zei in het debat dat hij geen extra mogelijkheden ziet voor betere privacybescherming. Maar wat de Kamer betreft moet daar dus toch een onderzoek naar komen.

Bedrijfsoverdracht bij familiebedrijven heikel punt

Naast de motie over het UBO-register heeft de Tweede Kamer nog vijf moties aangenomen die te maken hebben met familiebedrijven. Eén daarvan gaat over bedrijfsoverdracht (toolbox). Omdat de overgang van het familiebedrijf naar de volgende generatie lang niet altijd soepel gaat wil de Kamer daar ook actie van het kabinet. Bedrijfsoverdracht zou beter onder de aandacht gebracht moeten worden, met daarbij ook uitleg over bijvoorbeeld een familiestatuut en over hoe je een ‘frisse blik van buiten’ aantrekt.
Verder wil de Kamer dat de Belastingdienst vanaf 2022 een speciaal loket inricht voor familiebedrijven. Ook zou het Centraal Bureau voor de Statistiek nieuw onderzoek moeten doen naar familiebedrijven, dat ook periodiek herhaald wordt. De andere twee aangenomen moties gaan over financiering en het beleid van gemeenten en provincies rondom familiebedrijven.

Bijlagen bij dit bericht