Roep om uitstel deadline voor UBO-registratie

21 februari 2022 | Door redactie

Ondernemersorganisaties roepen de regering op om de deadline voor inschrijvingen in het zogeheten UBO-register uit te stellen. In elk geval tot het Europese Hof van Justitie uitspraak heeft gedaan over het UBO-register, naar verwachting medio dit jaar. Vooralsnog staat de algemene deadline voor de registratie op 27 maart 2022.

In het UBO-register (artikel) moeten de gegevens van de ‘ultimate beneficial owners’ (de uiteindelijk belanghebbenden ofwel UBO’s) van onder meer bv’s en stichtingen komen. Het register komt voort uit een Europese richtlijn die witwassen moet tegengaan. Dankzij het register zou dan namelijk sneller duidelijk moeten zijn wie er uiteindelijk aan de touwtjes trekt.

Deel gegevens UBO openbaar voor iedereen

De UBO’s zijn altijd natuurlijke personen. Bij een bv is dat bijvoorbeeld degene die een belang houdt van 25% of meer (zie ook het bericht Wanneer is iemand een UBO?). Een deel van de UBO-gegevens is voor iedereen op te vragen, tegen een kleine vergoeding. Die combinatie is tegen het zere been van onder meer familiebedrijven, die vrezen voor aantasting van hun privacy. Het gerechtshof heeft niettemin vorig jaar geoordeeld dat het Nederlandse UBO-register in de huidige vorm open mag blijven.
Maar op Europees niveau loopt er nog wel een zaak over het register. De Luxemburgse rechter heeft namelijk vragen gesteld over de juridische geldigheid van het UBO-register aan het Europese Hof van Justitie. Naar verwachting zal het Hof die komende zomer beantwoorden.

Ondernemers: deadline uitstellen

Ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en de vereniging van familiebedrijven FBNed roepen de overheid daarom op om eerst de uitspraak van het Europese Hof af te wachten. De deadline voor het inschrijven van UBO’s zou daarom uitgesteld moeten worden. Nieuw opgerichte ondernemingen moeten al direct bij de inschrijving in het Handelsregister een UBO opgeven. Maar al bestaande ondernemingen hebben bij de start van het UBO-register 18 maanden de tijd gekregen om de inschrijving te regelen. Voor hen staat de deadline vooralsnog op 27 maart aanstaande. Ook vanuit de Tweede Kamer zijn inmiddels vragen gesteld over de juridische situatie en of het kabinet bereid is om de deadline uit te stellen.

Conclusie advocaat-generaal over UBO-register

De ondernemersorganisaties verwijzen bij hun oproep tot uitstel ook naar de conclusie die advocaat-generaal Giovanni Pitruzzella inmiddels heeft opgesteld voor het Europese Hof. Daarin beschrijft Pitruzzella hoe de Europese regels volgens hem uitgelegd moeten worden. In de conclusie staat onder meer dat UBO’s moeten kunnen achterhalen wie informatie over hen heeft opgevraagd. Maar óók dat het juridisch door de beugel kan dat een deel van de UBO-gegevens openbaar is voor iedereen. Het advies van de advocaat-generaal is overigens niet bindend voor het Hof. De tekst van de conclusie is – vooralsnog alleen in het Frans – hier te vinden.

Bijlagen bij dit bericht