Tweede Kamer geeft groen licht voor UBO-register

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het instellen van het zogeheten UBO-register. In dat register komen de gegevens van 'ultimate beneficial owners' van onder meer bv's en stichtingen. De Kamer heeft het kabinet met een paar wijzigingen en moties nog wel opgeroepen om extra oog te hebben voor de privacy van UBO’s.

11 december 2019 | Door redactie

Het instellen van een UBO-register vloeit voort uit een Europese richtlijn die witwassen aan moet pakken. Financiële fraude verloopt niet zelden via een kerstboom aan bv’tjes. Omdat er in het UBO-register altijd een natuurlijk persoon ingeschreven moet staan, zou eerder duidelijk moeten zijn wie er nu achter de schermen aan de touwtjes trekt.

Onderzoek naar impact op privacy UBO’s

Nederland moet het UBO-register uiterlijk 10 januari 2020 klaar hebben. Vervolgens hebben ondernemingen en organisaties 18 maanden de tijd om een UBO bij de Kamer van Koophandel (KvK) in te schrijven (zie ook: Wanneer is iemand een UBO?) Dit geldt voor bestaande organisaties, want voor nieuwe inschrijvingen bij de KvK is het opgeven van een UBO meteen verplicht. Op het register is veel kritiek, vooral over privacy. Grootaandeelhouders van familiebedrijven bijvoorbeeld blijven vaak liever in de luwte.
Bij de behandeling heeft de Tweede Kamer nog een paar amendementen en moties aangenomen die juist over de privacy gaan. Zo staat de complete Kamer achter een motie die het kabinet oproept om 1 jaar nadat het register gevuld is een onderzoek te doen naar de impact op de privacy van UBO’s. Dat onderzoek moet na 4 jaar nog eens plaatsvinden. Ook is in de wet verankerd dat de KvK van degene die UBO-gegevens opvraagt de ‘bij de identificatie gebruikte persoonsgegevens’ registreert. En dat de KvK de UBO op verzoek vertelt hoe vaak zijn gegevens zijn opgevraagd. Een motie om het mogelijk te maken dat gebruikers ook ‘op naam’ kunnen zoeken in het UBO-register haalde het echter niet.

Kerkgenootschap moet ook UBO inschrijven

Verder heeft de Tweede Kamer de uitzondering voor kerkgenootschappen geschrapt. Ook zij moeten een UBO in gaan schrijven. Twee moties over meer aandacht voor de privacy van bestuurders van ANBI’s zijn ook aangenomen. Ook hier vraagt de Kamer weer om een onderzoek naar de impact op de privacy van die bestuurders.
Het wetsvoorstel kan nu door naar de Eerste Kamer. Op 17 december zal de commissie voor Financiën bespreken hoe en wanneer het voorstel in de senaat behandeld wordt.

Bijlagen bij dit bericht

AVG: een introductie
E-learning | VideoCollege 14 minuten
Het UBO-register in de praktijk
Verdiepingsartikel
Pay out per aandeel berekenen
Tools | Rekentools