UBO komt niet te weten wie gegevens heeft opgevraagd

Grootaandeelhouders krijgen straks niet te zien wie hun gegevens hebben opgezocht in het zogeheten UBO-register. Ondernemersorganisaties hadden erop aangedrongen dat de identiteit van de opvrager bekend zou worden, maar volgens het kabinet komen dan de privacyregels in het gedrang.

4 december 2019 | Door redactie

Het register met de gegevens van uiteindelijk belanghebbenden (de ‘ultimate beneficial owners’ ofwel UBO’s) van onder meer bv’s en stichtingen moet 10 januari 2020 operationeel zijn. Het UBO-register is onderdeel van de Europese aanpak van witwassen en moet duidelijk maken wie er achter de schermen aan de touwtjes trekt. Daarom is een UBO altijd een natuurlijk persoon.

UBO’s maken zich zorgen om privacy

In het register komen onder meer de naam, woonplaats, geboortedatum en omvang van het aandelenbelang te staan van de UBO (zie ook: Wanneer is iemand een UBO?) Het UBO-register wordt een onderdeel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Straks kan iedereen tegen een kleine vergoeding een deel van de gegevens van de UBO’s opvragen. Juist tegen dat aspect van het UBO-register lopen bijvoorbeeld grootaandeelhouders van familiebedrijven al tijden te hoop. Zij vrezen voor oneigenlijk gebruik van de gegevens.
Minister Hoekstra van Financiën heeft wel een luisterend oor voor de privacyzorgen. Dat iedereen een deel van de gegevens mag opvragen is Europees bepaald, dus daar kan de bewindsman weinig aan doen. Maar hij bouwt wel een paar extra veiligheidskleppen in, zo maakte hij eerder bekend. Zo komt de UBO straks te weten hoe vaak zijn gegevens zijn opgevraagd.

Identiteit van wie UBO-gegevens opvraagt

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland willen dat het kabinet nog een stap verder gaat. De UBO zou ook de identiteit moeten kunnen zien van degene die de gegevens opvraagt. Maar Hoekstra ziet dat niet zitten, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer (pdf). Volgens de minister staat het verstrekken van die gegevens onder meer ‘op gespannen voet’ met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De Tweede Kamer heeft inmiddels een debat gehad met Hoekstra over de invoering van het UBO-register. Daarbij zijn ook al een paar moties ingediend, onder meer met de vraag of de regering onderzoek wil doen naar de uitwerking van de wet op kleine ondernemingen. Ook vraagt een Kamerlid of de UBO’s dan in elk geval inzicht kunnen krijgen in welke ‘categorieën gebruikers’ hun gegevens hebben opgevraagd. De Tweede Kamer stemt op 10 december over de invoeringswet voor het UBO-register en de moties.

Bijlagen bij dit bericht

AVG: een introductie
E-learning | VideoCollege 14 minuten
Het UBO-register in de praktijk
Verdiepingsartikel
Pay out per aandeel berekenen
Tools | Rekentools
Checklist implementatie AVG
Tools | Checklists