UBO krijgt maximaal 18 maanden om zich te 'melden'

Het kabinet heeft de Eerste Kamer meer tekst en uitleg gegeven over de invoering van het zogeheten UBO-register. Onder meer over de tijd die ondernemingen en organisaties krijgen om hun UBO te registreren. Een datum voor de behandeling van het wetsvoorstel in de Senaat is echter nog niet geprikt.

19 februari 2020 | Door redactie

Het UBO-register is onderdeel van een Europese richtlijn die witwassen aan moet pakken. In het register komen gegevens van de ‘ultimate beneficial owners’ (UBO’s) van ondernemingen en organisaties. Voor een bv geldt bijvoorbeeld dat een natuurlijk persoon die 25% van de aandelen of het stemrecht in handen heeft, de UBO is (zie ook: Wanneer is iemand een UBO?)

Nog geen besluit over behandeling wetsvoorstel

Het was eerst de bedoeling dat het Nederlandse UBO-register op 10 januari 2020 open zou gaan. Maar het wetsvoorstel wacht nog op behandeling in de Eerste Kamer. De commissie voor Financiën in de Senaat heeft eerder een lijst met vragen ingediend over het voorstel. Inmiddels heeft minister Wopke Hoekstra van Financiën 30 kantjes met antwoorden ingeleverd. De commissie heeft echter nog geen besluit genomen over wanneer de Eerste Kamer het wetsvoorstel plenair zal behandelen. Zij overweegt namelijk om eerst nog voorlichting te vragen over het wetsvoorstel bij de Raad van State. Deze aanvraag komt op 3 maart aan de orde in de commissievergadering.

Bij nieuwe inschrijving Handelsregister meteen UBO opgeven

Hoekstra geeft in zijn antwoorden (pdf) onder meer opheldering over de aanlevertermijn van de UBO-gegevens. Voor ondernemingen en organisaties die al in het Handelsregister staan geldt dat zij vanaf de start van het register 18 maanden de tijd krijgen om de gegevens aan te leveren. Bij nieuwe inschrijvingen moet wél meteen een UBO gemeld worden. Pas na de eerste inschrijving van de UBO geldt weer de reguliere termijn: organisaties moeten wijzigingen in gegevens binnen 1 week doorgeven. De CDA-fractie was bang dat die korte termijn ook al zou gelden als de UBO in de eerste 18 maanden zou wijzigen.
Ook gaat Hoekstra in op de privacy van UBO’s. Eerder zijn op dat gebied al twee extra waarborgen aangekondigd. De Tweede Kamer heeft het kabinet ook gevraagd om te onderzoeken of degenen die UBO-gegevens opvragen in categorieën ingedeeld kunnen worden. UBO’s weten zo iets meer over wie hun gegevens raadpleegt. Hoekstra verwacht dat dit onderzoek kan beginnen zodra het register open is.

Bijlagen bij dit bericht