UBO-register blijft tot na de zomer op de plank liggen

22 juni 2017 | Door redactie

De invoering van het onder veel ondernemers gewraakte UBO-register wordt uitgesteld. Pas in de tweede helft van 2017, na de zomer, dient het ministerie van Financiën naar verwachting het wetsvoorstel in.

Onlangs vond in een afzonderlijk wetsvoorstel een internetconsultatie plaats over het UBO-register: de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden. De binnengekomen reacties zijn inmiddels in behandeling genomen. Als deze reacties zijn verwerkt, legt het ministerie het concept wetsvoorstel voor aan de Raad van State voor advies. Hiervoor is extra tijd nodig. Het ministerie heeft dit bevestigd naar aanleiding van vragen van Eikelmans & Meijer Advocaten.

UBO-register is onderdeel van Europese witwasrichtlijn

In het UBO-register komen gegevens van zogenoemde ‘ultimate beneficiairy owners’ (UBO’s) te staan. Dat is in dit geval omschreven als een natuurlijk persoon met een belang van minstens 25% in een vennootschap (tools). Eenmanszaken, verenigingen van eigenaren en kerkgenootschappen zijn uitgezonderd van het register. Het UBO-register is onderdeel van de Europese witwasrichtlijn, die Nederland dus ook in nationale wetgeving moet omzetten.

UBO’s vrezen ernstige aantasting van hun privacy

Over het UBO-register is al langere tijd veel te doen. UBO’s vrezen ernstige aantasting van hun privacy, een zorg die door verschillende partijen wordt gedeeld. Volgens de organisatie van Nederlandse familiebedrijven, FBNed, dreigen een aantal familiebedrijven zelfs uit te wijken naar het buitenland als het UBO-register een feit wordt.