UBO-register dreigt voor méér potentiële UBO’s

25 oktober 2017 | Door redactie

De definitie die bepaalt welke aandeelhouder als ‘ultimate beneficiairy owner’ (UBO) in het UBO-register moet worden opgenomen, is ruimer dan gedacht. Dit blijkt uit de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn. Mogelijke UBO’s wacht dan ook onzekerheid; worden zij nu wel of niet in het gewraakte register opgenomen?

Het UBO-register is onderdeel van de Europese witwasrichtlijn, die Nederland dus ook in nationale wetgeving moet omzetten. Vooralsnog werd ervan uitgegaan dat in het UBO-register gegevens komen van natuurlijke personen met een belang van minstens 25% in een vennootschap (tools). Eenmanszaken, verenigingen van eigenaren en kerkgenootschappen zijn uitgezonderd van het register. Echter, uit de memorie van toelichting (pdf) blijkt nu dat dit percentage van 25% slechts moet worden beschouwd als indicatie dat de persoon kwalificeert als UBO. Bovendien wordt gesteld dat het naast aandelen en stemrechten ook kan gaan om ‘eigendom’ en wordt in de toelichting gewaarschuwd dat een natuurlijke persoon ook via indirect eigendom UBO kan zijn.

Hogere leidinggevende kan ook UBO zijn

In specifieke gevallen kan ook een persoon die een hogere leidinggevende functie heeft  als UBO aangemerkt worden. Het gaat daarbij om die gevallen waarin niemand achterhaald kan worden die direct of indirect via aandelen, stemrecht of eigendom kwalificeert als UBO of zeggenschap heeft met andere middelen. Ook kan hiervan sprake zijn als twijfel bestaat of de achterhaalde personen daadwerkelijk UBO zijn. Alle mogelijke middelen moeten wel eerst zijn aangewend om de UBO’s te achterhalen. Er mogen daarnaast geen gronden zijn voor verdenking van witwassen of financieren van terrorisme. Deze laatste twee eisen moeten voorkomen dat te eenvoudig een persoon behorend tot het hoger leidinggevend personeel wordt aangewezen als UBO.

Privacy waarborgen onder het UBO-register

De gegevens in het UBO-register zijn vrij toegankelijk, wat veel UBO’s doet vrezen voor hun privacy. Zijn er mogelijkheden voor UBO’s om te voorkomen dat zij in het UBO-register worden opgenomen? BV Rendement onderzoekt de verschillende opties die potentiële UBO’s hebben. In het oktobernummer van BV Rendement lezen abonnees hier meer over. Nog geen abonnement? Vraag dan nu een proefabonnement aan!

 

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Bekendmaking