UBO-register kan van start

Het Nederlandse 'UBO-register' kan open. Ook de Eerste Kamer heeft namelijk ingestemd met het wetsvoorstel dat de invoering regelt. Het ligt voor de hand dat het register op 1 september start, maar het kabinet heeft de startdatum nog niet bekendgemaakt.

24 juni 2020 | Door redactie

In het register komen gegevens van de uiteindelijk belanghebbenden (‘ultimate beneficial owners’ ofwel UBO’s) van onder meer bv’s en stichtingen. Een UBO is altijd een natuurlijk persoon. Voor een bv geldt bijvoorbeeld dat iemand die meer dan 25% van de aandelen houdt een UBO is (zie ook: Wanneer is iemand een UBO?).

Deel UBO-gegevens voor iedereen in te zien

Het UBO-register (infographic) is onderdeel van een Europese richtlijn die witwassen moet aanpakken. Het idee is namelijk dat fraudeurs zich geregeld verschuilen achter een wirwar van bv’s. Door het register moet het voor opsporingsdiensten makkelijker worden om te zien wie er achter de schermen aan de touwtjes trekt. Al sinds de aankondiging is er veel kritiek op het register, bijvoorbeeld van grootaandeelhouders van familiebedrijven die vrezen voor hun privacy. Ook uit de hoek van goede doelen en kerkgenootschappen klinken zulke geluiden. Zeker omdat iedereen een deel van de gegevens straks – tegen een kleine vergoeding – in kan zien.
Nederland had de Europese richtlijn eigenlijk al op 10 januari 2020 om moeten zetten in een werkend register. Maar de besluitvorming in de Eerste Kamer heeft nog wat tijd in beslag genomen. Op dinsdag 23 juni heeft de Senaat ook ingestemd met het wetsvoorstel dat de invoering regelt. Daarmee kan het register dus van start. Gelet op welke ingangsdata de overheid vaak hanteert zou het register op 1 juli of op 1 september open kunnen. Omdat de tijd tot 1 juli vrij kort is, ligt 1 september meer voor de hand. Het kabinet heeft hier echter nog geen mededelingen over gedaan.

Nieuwe inschrijver moet direct UBO opgeven

Ondernemingen en organisaties zijn er zelf verantwoordelijk voor om een UBO in te schrijven in het register. En ook dat de gegevens blijven kloppen. Ondernemingen die al in het Handelsregister staan, hebben vanaf de start van het UBO-register 18 maanden de tijd om de UBO te melden. Maar nieuwe inschrijvers moeten al direct een UBO opgeven. Minister Hoekstra van Financiën heeft eerder al aangekondigd dat de Kamer van Koophandel (KvK) met een uitgebreide voorlichtingscampagne komt over het register. De KvK zal alle ondernemingen aanschrijven die verplicht zijn om een UBO in te schrijven. Doen zij dat niet, dan kan dit uiteindelijk leiden tot boetes of zelfs een gevangenisstraf. Meer over de werking van het UBO-register leest u in dit verdiepingsartikel: Het UBO-register in de praktijk.

Bijlagen bij dit bericht