Vragen over: het familiestatuut bij een familiebedrijf

18 mei 2018 | Door redactie

De opvolging binnen familiebedrijven is vrijwel altijd een delicate kwestie. Niet zelden hoor je verhalen over vaders die wel de leiding aan hun kinderen hebben overgedragen maar zich in de praktijk nog dagelijks met alles bemoeien. Om te zorgen dat de samenwerking in de familie soepel blijft lopen kan een familiestatuut helpen.

Wat is een familiestatuut?

Dit statuut is eigenlijk niet meer dan een verzameling afspraken over de koers van het familiebedrijf. U kunt eventueel ook meer uitgangspunten of kernwaarden van de onderneming vastleggen. ‘Statuut’ klinkt als een dik papier gedrukt stuk tekst in een leren mapje, maar u kunt het document zo officieel maken als u zelf wilt. Het gaat erom dat iedereen binnen de onderneming zich eraan houdt. Wel wordt aangeraden om het familiestatuut in elk geval eens per jaar te bespreken om te kijken of er aanpassingen nodig zijn.

Wanneer moet ik hiermee beginnen?

Zoals zo vaak geldt ook hier: begin met het maken van afspraken als er nog geen vuiltje aan de lucht is. Sommige dingen zijn binnen het familiebedrijf (tool) misschien zo vanzelfsprekend dat ze nooit uitgesproken of vastgelegd worden. Afspraken kunnen ook open deuren lijken. Maar op een gegeven moment kan hier toch discussie over ontstaan, of er kan zich een onverwachte situatie voordoen. Dan is het houvast van een familiestatuut en eerder gemaakte afspraken waardevol.

Op welke vragen moet het statuut antwoord geven?

Het familiestatuut hoeft geen vuistdik document te zijn, dat maakt het ook wat leesbaarder. Het is handig om in elk geval over de onderstaande onderwerpen afspraken te maken:

  • Sollicitaties: gaat ‘bij gelijke geschiktheid’ de voorkeur uit naar een familielid? En is het dan vereist dat hij of zij werkervaring heeft opgedaan buiten het familiebedrijf?
  • Aandelen: moet een aandeelhouder zijn stukken eerst aan andere familieleden aanbieden en wie heeft dan het eerste recht om die aandelen te kopen? Volgens welke methode bepaalt u de waarde van die aandelen?
  • Besluiten: wie doorbreekt de patstelling als de stemmen staken, een ‘derde’ van buiten? Hoe verloopt de besluitvorming dan?

In de rubriek ‘Vragen over’ behandelt Rendement een onderwerp waar lezers veel vragen over hebben. Heeft u ook een vraag? Stel deze dan aan de adviseurs van de adviesdesk!