Berekening waarde zakelijke fiets na overname werknemer

28 september 2022 | Door redactie

Onlangs publiceerde de staatssecretaris van Financiën een geactualiseerd besluit over reiskostenvergoedingen. In het besluit is een nieuw onderdeel toegevoegd over de afschrijving van een terbeschikkinggestelde fiets. Hiermee kan een werkgever de waarde van de fiets berekenen op het moment dat een werknemer deze overneemt.

Als een werkgever aan een werknemer een fiets ter beschikking stelt die hij ook voor woon-werkverkeer mag gebruiken, gaat de Belastingdienst ervanuit dat de werknemer de fiets ook privé gebruikt. De werkgever telt voor dit privégebruik 7% van de waarde van de ter beschikking gestelde fiets bij het loon van de werknemer. Bij het ter beschikking stellen van deze fiets van de zaak krijgt de werknemer de fiets in bruikleen. De werkgever blijft dus de eigenaar van de fiets, de werknemer krijgt alleen het gebruiksrecht.
Soms wil een werknemer de fiets overnemen van de werkgever, bijvoorbeeld bij beëindiging van de dienstbetrekking. In een onlangs gepubliceerd besluit legt staatssecretaris van Financiën Van Rij uit hoe een werkgever de waarde van een fiets kan berekenen bij een overname.

Staatssecretaris van Financiën akkoord met jaarlijkse waardevermindering van 20%

Uitgaande van een (gemiddelde) levensduur van een fiets van ten minste vijf jaar stemt de staatssecretaris in met een waardevermindering van 20% op jaarbasis. Dan is na vijf jaar de restwaarde van de fiets nihil. Een berekening van deze waardevermindering ziet er dan bijvoorbeeld zo uit: een werkgever stelt op 2 januari 2020 zijn werknemer een fiets ter beschikking. De catalogusprijs van de fiets is € 1.600. Op 1 juli 2024 neemt de werknemer ontslag en komt met de werkgever overeen dat hij de fiets van de werkgever overneemt. De waarde van de fiets is bij het ontslag op 1 juli 2024 als volgt te berekenen: € 1.600 – (4,5 jaar x 20% x € 1.600) = € 160. Dat bedrag moet de werknemer betalen, of de werkgever kan het tot het belastbaar loon rekenen of als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte brengen.

Fiscale behandeling van reiskostenvergoeding, auto van de zaak en fiets van de zaak.

Het onlangs gepubliceerde besluit is een actualisatie van een besluit uit 2015. In het besluit staat ook informatie over (vaste) reiskostenvergoedingen, zeevarenden, carpoolen, wachtdienstregeling, laadpaal, fiets van de zaak en reizen met openbaar vervoer.

Meer informatie over het vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen van een fiets aan werknemers vindt u in de toolbox Snel aan de slag met afspraken over zakelijk fietsen.