Nog even de fiscale fietsregeling toepassen

21 januari 2015 | Door redactie

Wilde uw organisatie de gezondheid van de medewerkers stimuleren door hen in 2014 nog even snel een fiets te geven voordat de fietsregeling voorgoed verleden tijd was? Dan is het goed om te weten dat de regeling nog tot 1 april geldt, als de fiets maar vóór 1 januari 2015 gefactureerd was.

Sinds 1 januari 2015 kan uw organisatie geen gebruik meer maken van de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen. De werkkostenregeling (WKR) is nu verplichte kost. Doordat veel werknemers op het laatste moment nog wilden profiteren van de fiscaalvriendelijke fietsregeling die onder het oude regime bestond, konden veel handelaren de fietsen niet op tijd leveren. Dat zorgde voor problemen, omdat uw organisatie de fietsregeling alleen mocht toepassen onder het oude regime, dus bij levering vóór 1 januari 2015.

Aflevering voor 1 april is ook nog op tijd

Op aandringen van de Vereniging voor Rijwiel en Automobiel Industrie (RAI) heeft de Belastingdienst de regels versoepeld. Fietsen die in 2014 zijn gefactureerd in het kader van een fietsregeling maar die pas in 2015 geleverd worden, vallen door de versoepeling toch nog onder de fiscale fietsregeling. Ze moeten daarvoor afgeleverd worden vóór 1 april 2015.

Geen aparte regeling voor de fiets onder de WKR

Onder de werkkostenregelng is er geen aparte fietsregeling meer. Als uw organisatie een fiets aan een werknemer vergoedt of verstrekt, is dit in principe loon voor de werknemer. Alleen door de fiets in de vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom onder te brengen, is deze voor de werknemer sowieso onbelast. De werkgever betaalt bij overschrijding van die vrije ruimte 80% eindheffing over het meerdere. Als een in 2014 bestelde fiets pas na 1 april 2015 geleverd wordt, moet de werkgever hem dus onderbrengen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling om te zorgen dat de werknemer geen belasting hoeft te betalen.