Werknemers stimuleren om te fietsen naar het werk

14 maart 2023 | Door redactie

In 2022 is het gebruik van de fiets naar het werk relatief sterker gestegen dan dat van de auto, zo blijkt uit het Landelijk Reizigersonderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Wat kunnen werkgevers doen om deze gezonde vorm van reizen verder te stimuleren?

Jaarlijks wordt in oktober het Landelijk Reizigersonderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in het woon-werkverkeer in Nederland. Uit de resultaten van 2022 komt naar voren dat werknemers veel meer gereisd hebben dan in 2021, toen corona een grotere rol speelde. Wel is de filedruk nog een stuk lager dan vóór corona; een deel van de werknemers werkt meer thuis of reist anders. De auto is nog wel duidelijk het vaakst gebruikte vervoersmiddel op alle woon-werkafstanden. Op dinsdagen is de meeste verkeersdrukte waar te nemen, gevolgd door de donderdagen en dan de maandagen.

Verschillende redenen voor fietsen naar het werk

De relatieve toename van het aantal ritten in het woon-werkverkeer verschilt per vervoersmiddel:

  • Openbaar vervoer: +30%
  • Fiets: +17%
  • Auto: +14%

Voor korte ritten naar het werk kiezen werknemers steeds vaker de fiets. Rijksoverheid stipt aan dat inmiddels vier op de tien ritten tot 7,5 kilometer met de fiets worden afgelegd. Dit komt niet alleen door een toename van het aantal werkdagen (op locatie). Werknemers noemen bijvoorbeeld ook het gezondheids- en milieu-effect en het plezier van het fietsen. De belangrijkste redenen om niet voor de fiets te kiezen, zijn slecht weer en de afstand naar het werk. Werkgevers kunnen het fietsen stimuleren, onder meer door voor een goede fietsenstalling te zorgen en een fietsvergoeding aan te bieden. Eén op de drie fietsende werknemers noemt dit belangrijk voor hun keuze om te fietsen.

Fiscale regels die fiets aantrekkelijker maken

Een werkgever stimuleert fietsen door de werknemer hiervoor een onbelaste kilometervergoeding te geven. Ook kan hij een fiets vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen (infographic). Voor deze laatste situatie – de fiets van de zaak (artikel) – bestaat sinds 2020 een bijtelling van 7% voor privégebruik. De werkgever kan experimenteren met methodes om fietsen populairder te maken, zoals een hogere onbelaste kilometervergoeding voor de fiets dan voor andere vervoersmiddelen.
Wilt u meer lezen over de (fiscale) stimulansen om te fietsen, dan kunt u ook eens een kijkje nemen op andersreizen.nu. Het netwerk Anders Reizen bestaat uit een groep werkgevers die zich inzet voor duurzame mobiliteit. Dit sluit aan bij het overheidsbesluit voor CO2-reductie van werkgerelateerde mobiliteit, waar werkgevers mogelijk vanaf 2024 mee te maken krijgen.

Meer informatie over het vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen van een fiets aan werknemers vindt u in de toolbox Snel aan de slag met afspraken over zakelijk fietsen.