Kengetallen

Vroeger werden kengetallen meestal gebruikt voor financiële informatie, maar steeds meer gegevens zijn niet-financieel, bijvoorbeeld data over marketing en innovatie.Een kengetal kan de vorm hebben van een verhoudingsgetal (x is y% van z), een ontwikkeling in de tijd (omzet periode c is b% meer dan 1 jaar geleden) of het is een absoluut getal (de omzet is € a). Verhoudingsgetallen geven meestal een verhouding tussen gemaakte kosten en het resultaat daarvan weer (bijvoorbeeld: omzet / marketingkosten).
Hoe belangrijker de activiteit, hoe groter de kans dat deze in de kengetallen terugkomt. Zulke belangrijke activiteiten zijn meestal de marketing (omdat omzet vaak het grootste knelpunt is), het bedrijfsproces (omdat dat de kern van het bedrijf is) en de innovatie (omdat hiermee de toekomst veilig gesteld wordt). Het is de kunst om die kengetallen voor uw onderneming te kiezen die het meeste overzicht geven.

Uitgelicht

Het financiële plaatje van uw organisatie in kaart...

Het is erg belangrijk dat u als financieel professional weet hoe uw of een andere organisatie er financieel voor staat. U wilt natuurlijk...

Nieuws
Door redactie FA Rendement
Publicatiedatum: 05-02-2019

Financiële kengetallen

Iedere organisatie heeft met kengetallen te maken. Met deze cursus leert u wat kengetallen zijn, welke functie ze hebben, wie er belang...

E-learning
Door redactie FA Rendement
Publicatiedatum: 19-05-2014

Liquiditeit (kasliquiditeit) berekenen

Liquiditeitskengetallen geven u inzicht in de liquide positie van een organisatie. Er zijn verschillende kengetallen voor het ‘meten’...

Rekentool
Microsoft Excelsheet
Publicatiedatum: 06-08-2019

Bereken de rentabiliteit met het Dupont-schema

Het Dupont-schema is een kengetallenboom, die geheel gebaseerd is op financiële gegevens uit de balans en de verlies- en winstrekening....

Rekentool
Microsoft Excelsheet
Publicatiedatum: 06-08-2019

 

Tools

E-learning

Financiële kengetallen
Videocollege
55 minuten
19-05-2014