Pensioen via de werkgever

De meeste werkgevers bieden een pensioenregeling aan. Werknemers kunnen via deze regeling fiscaal gunstig sparen voor hun oude dag. Ze hoeven over de pensioenpremie namelijk geen loonbelasting/premie volksverzekeringen te betalen. De pensioenuitkering vult de inkomsten aan die werknemers na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd van de Staat ontvangen. Een pensioenregeling is niet wettelijk verplicht. Voor sommige bedrijfstakken geldt echter wel een verplichte deelname aan een pensioenfonds. Als uw organisatie onder een cao valt, kan het aanbieden van een pensioenregeling ook verplicht zijn.

Uitgelicht

Wet tragere stijging AOW-leeftijd door Eerste...

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de wet die ervoor zorgt dat de AOW-leeftijd de komende jaren langzamer omhooggaat dan eerder was...

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 03-07-2019

Pensioenakkoord: vertraging stijging AOW-leeftijd

De sociale partners zijn met het kabinet tot een principeakkoord over het vernieuwen van het pensioenstelsel gekomen. Bedoeling is...

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 05-06-2019

Pensioenontslagbeding

Hoewel het sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) niet meer nodig is, kan het om onduidelijkheden te voorkomen slim...

Overeenkomst
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 12-08-2019

Is een lager loon tijdens ziekte van invloed op...

Een werknemer is al een geruime tijd afwezig van werk, omdat hij kampt met een ernstige ziekte. In zijn tweede jaar van ziekte krijgt...

Vraag en antwoord
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 22-07-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Pensioenaandachtspunten bij indiensttreding nieuwe werknemer

Pensioen via de werkgever Publicatiedatum 11-11-2019

Pensioen krijgt niet altijd de aandacht die het verdient. Soms is dit gebaseerd op de veronderstelling dat pensioen van ondergeschikt belang is. Soms vanuit het idee...

Bereid u alvast voor op de maatregelen uit het pensioenakkoord

Pensioen via de werkgever Publicatiedatum 31-07-2019

Begin juni hebben het kabinet en de sociale partners na jarenlange onderhandelingen een pensioenakkoord bereikt. In dit akkoord staan onder meer afspraken over de vertraagde verhoging...

Infographics

Verschillende pensioenregelingen

Pensioen via de werkgever Publicatiedatum 13-08-2019

De meeste werkgevers bieden hun werknemers een pensioenregeling aan. Wettelijk is dit niet verplicht, maar er kan binnen een bedrijfstak wel een verplichting gelden voor...

Vraag en antwoord

Zijn we verplicht om partnerpensioen uit te keren?
Zolang partnerpensioen niet verplicht is in een pensioenregeling, bestaat de mogelijkheid dat een werknemer dit niet opbouwt. Een werknemer moet dan namelijk bewust kiezen voor een partnerpensioen (of nabestaandenpensioen, zoals het bij sommige pensioenuitvoerders heet). Die keuze is vrijwillig.... Lees het hele antwoord