Thema's gerelateerd aan het vakgebied Financiële administratie

Hieronder vindt u alle 18 thema's gerelateerd aan het vakgebied Financiële administratie

 • Administratieve software

  Bekende digitale portals waar uw onderneming mee te maken heeft zijn bijvoorbeeld: SBR, Digipoort en SEPA. Mogelijk maakt uw onderneming ook gebruik van administratieve software in de...

 • Afschrijven

  Bedrijfsmiddelen (zoals machines, auto’s, computers en dergelijke) gaan langer dan één jaar mee. De kosten kunt u verdelen over de jaren waarin u dit product...

 • Begroten

  Zonder begroting kan uw organisatie niet bestaan. Want er is altijd sprake van geldstromen, of die nu binnenkomen door commerciële activiteiten, subsidies of contributie. En als...

 • Bewaarplicht

  De fiscale bewaarplicht houdt in dat u uw administratie een bepaalde periode moet bewaren. Deze bewaarplicht geldt ook als u uw administratie uitbesteedt aan externen zoals een administratie-...

 • Boekhouden

  De boekhouding of financiële administratie geeft inzicht in de financiële situatie van uw bedrijf en biedt u de mogelijkheid uw zaken te verantwoorden en uw onderneming zo goed...

 • Budgetteren

  In de loop van een jaar wilt u niet verrast worden door onverwachte uitgaven. Ook wilt u graag vooraf weten hoeveel geld er ongeveer binnen zal komen. Zet die twee uitgangspunten naast...

 • Debiteurenbeheer

  Debiteurenbeheer omvat alle activiteiten van uw onderneming die erop gericht zijn om debiteuren hun openstaande facturen te laten betalen. Het is belangrijk om hier goed over na te denken,...

 • Facturen

  De facturen zijn een belangrijk deel van de administratie van uw onderneming. Uw onderneming is in principe verplicht om binnen 15 dagen na afloop van de maand waarin het product...

 • Financiering

  Worstelt u ook met de financiering van uw onderneming? Dan bent u niet alleen! Het geld van de meeste mkb-ondernemingen zit meer in het werkkapitaal, zoals voorraden, debiteuren en onderhanden...

 • IFRS

  International Financial Reporting Standards (IFRS) zijn verslaggevingsregels die beursgenoteerde ondernemingen toepassen. Dit zijn ondernemingen waarvan de effecten zijn toegelaten tot...

 • Jaarafsluiting

  Aan het begin van een nieuw jaar komt er altijd een veelheid aan aanpassingen op u af. Hierom moet u in december een aantal zaken nalopen. Zo voorkomt u dat u per 1 januari verkeerde...

 • Jaarverslag en jaarrekening

  Het jaarverslag en de jaarrekening geven jaarlijks een overzicht van de gang van zaken in een onderneming. Een jaarverslag bestaat in veel gevallen uit een aantal onderdelen, waaronder...

 • Kengetallen

  Vroeger werden kengetallen meestal gebruikt voor financiële informatie, maar steeds meer gegevens zijn niet-financieel, bijvoorbeeld data over marketing en innovatie. Ook niet-financiële...

 • Online bankzaken

  Online bankzaken lopen uiteen van eenvoudige zaken zoals het aanvragen of opheffen van een bankrekening, de frequentie van digitale rekeningafschriften, de limiet van creditcards, betaalpassen,...

 • Rente

  Er bestaan verschillende soorten rente. Zo is er sprake van korte en lange rente en variabele en vaste rente. De korte rente (geldmarktrente) wordt gegeven op een kortlopende lening....

 • SEPA

  De invoerdatum van SEPA was aanvankelijk 1 februari 2014, maar omdat nog niet iedereen klaar was voor SEPA is er een overgangsperiode ingesteld. Die periode eindigt per 1 augustus 2014....

 • Standard Business Reporting (SBR)

  Met ingang van 2017 is het voor iedere organisatie verplicht om gegevens uit de financiële administratie via Standard Business Reporting (SBR) over te dragen aan de zogenoemde uitvragende...

 • Wet op het financieel toezicht

  De Wet op het financieel toezicht (WFT) is op 1 januari 2007 in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet toezicht kredietwezen (WTK), de Wet toezicht verzekeringsbedrijf (Wtv), de Wet...