Werken met financiële feiten

Een balans geeft een goed beeld van de financiële positie van uw organisatie, maar alleen van het moment waarop hij wordt opgesteld. Nadat de balans is opgesteld, vinden er allerlei transacties plaats waardoor de waarden op de balans veranderen. Deze transacties worden financiële feiten genoemd. Wilt u hier meer over weten, start dan snel deze cursus.

Beroepscompetenties

Analyseren, Instructies en procedures opvolgen.

Resultaat

Als u slaagt voor de eindtoets, ontvangt u per e-mail een gewaarmerkt certificaat.

U heeft nog geen toets gemaakt