Advies aan kabinet: investeringspakket voor groei mkb

2 september 2020 | Door redactie

De Staat trekt gul de portemonnee voor steunmaatregelen in de coronacrisis. Maar daarnaast moet er ook gewerkt worden aan herstel van vertrouwen en nieuwe groei in het mkb, stelt het Nederlands Comité voor Ondernemerschap. Het adviescomité doet het kabinet daarvoor een pakket van 10 maatregelen aan de hand.

Het kabinet laat de enorme steunoperatie voor het bedrijfsleven nog doorlopen tot 1 juli 2021. Naast maatregelen als de NOW-subsidie voor loonkosten zitten er ook investeringen in het steunpakket. Zo worden overheidsaanbestedingen ter waarde van € 2 miljard naar voren gehaald. Ook trekt het kabinet bijvoorbeeld € 150 miljoen uit voor een fonds voor financiering van zogeheten scale-ups.

Ingrepen nodig ‘om het tij te keren’

Als het kabinet nog verder wil op het spoor van Nederland ‘uit de crisis investeren’ kunnen de bewindslieden putten uit een nieuw investeringspakket van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap. Dat adviescomité is ingesteld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en heeft onder meer voormalig TomTom-topman Harold Goddijn en Rabobank-econoom Barbara Baarsma in de gelederen. Volgens het comité is een investeringspakket nodig ‘om het tij te keren’, nu het mkb een fikse dreun heeft gehad van de coronacrisis.
Het pakket (pdf) bevat 10 maatregelen, die samen moeten zorgen voor 3 dingen: investeringen in innovatie en groei, een ‘ondernemende’ arbeidsmarkt en de productiviteit van ondernemers verbeteren. De maatregelen kosten naar schatting € 8 tot € 12 miljard tussen 2021 en 2025, maar het comité verwacht dat het kabinet die investering terugverdient doordat de Nederlandse economie er versneld bovenop komt.

Investeringspakket met 10 maatregelen

De 10 maatregelen die het comité voorstelt zien er samengevat zo uit:

  • Versterk het eigen vermogen van het mkb om investeringen in groei en innovatie mogelijk te maken.
  • Zet een regeling op waarbij mkb’ers krediet of subsidie krijgen om innovaties toe te passen in hun onderneming.
  • Verlicht de schuldenlast van het mkb door gericht schulden kwijt te schelden.
  • Geef ondernemers die investeren een fiscale korting.
  • Tuig een nationaal programma op om werknemers om te scholen naar ‘tekortberoepen’.
  • Maak de arbeidsregelgeving toekomstbestendiger.
  • Geef werknemers een persoonlijk ontwikkelbudget.
  • Bied mkb’ers advies om hun productiviteit te verhogen, bijvoorbeeld via een ‘hulplijn’ voor het mkb.
  • Maak het herstarten en stoppen van een onderneming makkelijker.
  • Zet nog meer in op digitalisering van het mkb.