Bank moet schade door derivaten vergoeden

16 maart 2015 | Door redactie

Een ondernemer die door een renteswap in financiële moeilijkheden kwam, krijgt van Rabobank een schadevergoeding. De bank had de ondernemer onvoldoende gewezen op de risico’s van het complexe financiële product en daarmee haar zorgplicht verzaakt.

Het draaide in deze zaak om een vastgoedonderneming die een krediet met een variabele rente afsloot bij Rabobank. Bij het krediet sloot de ondernemer op aanraden van de bank ook een renteswap af. Met dit rentederivaat zou de ondernemer het risico op een stijging van de rente af kunnen dekken. Maar toen de rentestanden omlaag gingen kwam het derivaat onder water te staan, en moest de ondernemer het verschil bijbetalen. Hierop stapte hij naar rechter.

Onvoldoende inzicht in de risico’s gegeven

Voor de rechter stelde de ondernemer dat de bank hem onvoldoende had gewezen op de risico’s, en dat hij hierdoor financiële schade had geleden. De Rabobank weersprak dat, maar kon niet aantonen dat de ondernemer was voorzien van voldoende informatie over de risico’s van de rentederivaten. De bank had de financiële producten bijna tussen neus en lippen door gekoppeld aan de financiering, zonder schriftelijke informatie en zonder zich er van te verzekeren dat de ondernemer zelf voldoende kennis van dit soort complexe producten had. De rechter vond daarom dat de Rabobank niet aan zijn zorgplicht had voldaan en veroordeelde de bank tot een voorlopige schadevergoeding van € 250.000 als voorschot. Het precieze bedrag van de schadevergoeding zal later vastgesteld worden, maar zal waarschijnlijk nog hoger uitvallen.

Vonnis kan consequenties hebben voor vergelijkbare zaken

Uit gegevens van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt dat er de afgelopen jaren maar liefst 17.000 rentederivaten zijn verkocht aan mkb-ondernemingen. U las hier al over in het bericht ‘AFM heeft renteswaps in het vizier’. De uitspraak van Rechtbank Oost-Brabant biedt hoop voor ondernemers die in de problemen zijn geraakt door zo’n complex financieel product. Heeft u zelf zo’n rentederivaat en heeft de bank u onvoldoende gewezen op de risico’s? Dan staat u met deze uitspraak sterker als u uw bank voor de rechter daagt.
Rechtbank Oost-Brabant, 4 maart 2015, ECLI (verkort): 1320