Bank nog steeds de grootste financier voor het mkb

13 december 2021 | Door redactie

De belangrijkste financiers voor het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (mkb) zijn nog steeds banken. Het gros van alle uitstaande kredieten (ruim 80%) verstrekt door de drie grootbanken – ABN AMRO, ING en Rabobank – valt in de categorie tot € 250.000. Dit maakte de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) recent bekend.

De NVB meldde haar bevindingen in een recente notitie die was opgesteld voor een rondetafelgesprek over mkb-financiering in de Tweede Kamer. In de categorie leningen tot € 250.000 hebben banken ruim 390.000 klanten. Daarnaast hebben banken 60.000 klanten met een financiering tussen de € 250.000 en € 1 miljoen en 28.000 klanten met een financiering van € 1 miljoen of meer. Het beeld dat banken geen belangstelling meer zouden hebben voor kleine ondernemingen en kleine kredieten is onjuist, aldus de NVB.

Leasing, factoring en crowdfunding

De markt voor mkb-financiering is in de afgelopen twaalf jaar professioneler geworden. In tegenstelling tot vroeger hebben ondernemers nu ook meer aanbod van verschillende financiers, ook van non-bancaire financieringspartijen. Denk hierbij aan financieringsvormen als leasing, factoring en crowdfunding. Ondanks de professionaliseringsslag is er ruimte voor verbeteringen in de markt. Zo is het voor bepaalde groepen binnen het mkb soms moeilijk om financiering te vinden. Denk aan starters, scale-ups en innovatieve ondernemingen.

Aanbevelingen van de NVB

In de Notitie Bedrijfsfinanciering 2021 (pdf) doet de NVB onder andere aanbevelingen voor een doelgroepenbeleid, gericht op onder andere starters, startups, snelle groeiers en innovatieve ondernemingen en nog meer aandacht voor de verbreding van het financieringsaanbod door non-bancaire marktpartijen. Ook het bevorderen van actuele, digitale informatie over bedrijfsmatige cijfers volgens de normen van Standard Business Reporting (SBR) wordt genoemd door de NVB, evenals de fiscale stimulering van risicokapitaal.