Bijna helft van mkb wil ondanks coronagolf investeren

In december 2020 voerden ONL voor Ondernemers en Stichting MKB Financiering weer een peiling uit om de liquiditeit en financiering van Nederlandse ondernemingen in kaart te brengen. Hoewel bijna 45% alweer investeringsplannen heeft, is het aantal ondernemers dat met acute liquiditeitsproblemen heeft te kampen verdubbeld sinds de vorige peiling.

5 januari 2021 | Door redactie

Sinds de start van de coronacrisis peilen ONL voor Ondernemers en Stichting MKB Financiering elke twee maanden hoe het staat met de liquiditeit en financiering van Nederlandse ondernemingen. In december, middenin de tweede lockdown, is de vijfde peiling uitgevoerd. Daaruit is een tweedeling in het mkb op te maken. Terwijl 45% van de ondernemingen alweer plannen aan het maken is om op korte termijn te gaan investeren, blijkt dat sinds de tweede lockdown het aantal ondernemers in acute liquiditeitsproblemen is verdubbeld. Op dit moment heeft 27% van de ondernemers acute problemen om de komende twee maanden de rekeningen te kunnen betalen. Een gelijk percentage geeft aan dat dit komt door de lockdown.

Gebruik van regelingen

Tijdens de coronapandemie maken veel ondernemers gebruik van regelingen als de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW), de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO). Met investeringsmaatregelen zoals de Kleine Krediet Corona (KKC), de Corona-OverbruggingsLening (COL) en de Borgstelling MKB-kredieten Corona (BMKB-C) zijn ondernemers echter minder bekend. Slechts 28% van de ondernemers kent de KKC. De COL is slechts bij 12% van ondernemers bekend.

Financiering aantrekken

Ook weten veel ondernemers niet waar zij terecht kunnen voor het aanvragen van financiering. Op dit moment verwacht maar 4% bij een bank financiering te kunnen aantrekken. Ook geeft 80% van de ondernemers die op zoek zijn naar financiering aan dat ze niet weten waar ze daadwerkelijk terecht kunnen.

Bijlagen bij dit bericht