BNG Bank Duurzaamheidsfonds voor zakelijke leningen

5 februari 2018 | Door redactie

De BNG Bank start een Duurzaamheidsfonds voor zakelijke duurzame projecten die een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies. Verenigingen, ondernemingen en andere zakelijke initiatiefnemers kunnen bij het BNG Duurzaamheidsfonds een lening afsluiten tussen de € 100.000 en € 2,5 miljoen.

Het Duurzaamheidsfonds is een aanvulling op bestaande (regionale) energiefondsen zoals de Duurzaamheidslening en het Nationaal Energiebespaarfonds. Het is in het leven geroepen omdat er naast grote investeringsprojecten steeds meer behoefte is aan eenvoudige financiering van duurzame projecten van middelgrote omvang op lokaal niveau. Het fonds faciliteert verduurzaming op zowel ecologisch gebied (zoals duurzame energieopwekking en energiebesparende maatregelen) als op sociaal cultureel gebied (zorg, wonen, onderwijs).

Lokale verduurzamingsopgave zit bij ondernemingen

Het grootste deel van de lokale verduurzamingsopgave zit bij ondernemingen en verenigingen zelf. Met het BNG Duurzaamheidsfonds snijdt het mes aan twee kanten: voor gemeenten is het goed hun hoge duurzaamheidsambities waar te maken,  en ondernemingen worden in staat gesteld om investeringen te doen.

Van € 10 naar € 25 miljoen

BNG Bank heeft in eerste instantie een bedrag van € 10 miljoen beschikbaar gesteld in het fonds, met de intentie om dit de komende jaren te laten groeien tot € 25 miljoen. Het fonds wordt ondersteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is de fondsmanager. BNG Bank is met een balanstotaal van zo’n € 150 miljard de vierde bank van Nederland.