Compensatie rentederivaten in mkb is vrijwel afgerond

De compensatieregeling voor het hoofdpijndossier met rentederivaten in het mkb is zo goed als afgerond. In totaal hebben zes banken een kleine € 1,6 miljard aan compensatie uitgekeerd aan gedupeerde ondernemers, zo blijkt uit de eindrapportage van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

7 juni 2021 | Door redactie

Het dossier over de rentederivaten sleept zich al jaren voort. In de jaren na de vorige economische crisis hebben banken zo’n 19.000 derivaten verkocht aan mkb’ers, gekoppeld aan een financiering. De financiële producten zouden de ondernemer moeten beschermen tegen een stijging van de rente. Maar toen de rente juist daalde, kregen de mkb’ers daarvoor de rekening.

94% gedupeerden accepteert aanbod bank

Sinds 2016 werken zes banken aan het compenseren van die gedupeerden. Daarvoor is een ‘uniform herstelkader’ opgesteld met richtlijnen waar de banken aan moeten voldoen bij het opnieuw beoordelen van de dossiers. Ook checken zogeheten externe dossierbeoordelaars nog of de bank het juiste compensatiebedrag heeft aangeboden. De AFM houdt bij dat hele proces een vinger aan de pols.
Nu de externe dossierbeoordelaars vrijwel helemaal klaar zijn met hun werk, heeft de AFM de eindrapportage (pdf) opgeleverd in dit dossier. Aan alle 18.917 mkb-klanten die in aanmerking kwamen is inmiddels een compensatie aangeboden, meldt de toezichthouder. Daarmee is € 1,57 miljard gemoeid. Van de klanten is 94% akkoord gegaan met het voorstel. Dat is nog iets meer dan de 89% in de voorgaande AFM-rapportage. Verder heeft 4% niet gereageerd en heeft 2% het voorstel afgewezen. Die laatste groep bestaat uit 1.186 mkb’ers. Van hen was in 288 gevallen sprake van een faillissement, aldus de AFM. Bij 477 klanten die het aanbod afwezen kwam de compensatie uit op € 0. Verder zijn 94 klanten een gerechtelijke procedure gestart tegen het aanbod.

Tijd voor evaluatie van compensatieproces

Op de peildatum voor het eindrapport, 31 maart 2021, was er nog een ‘tiental dossiers’ waarbij de bank en de klant nog in overleg zijn. Het boek kan dus nog niet helemaal dicht. Maar dat de externe dossierbeoordelaars hun werk zo goed als klaar hebben is voor minister Hoekstra van Financiën het sein om te starten met een evaluatie van het hele compensatietraject. Die evaluatie moet duidelijk maken of er lessen uit te trekken zijn voor toekomstige ‘compensatie van zorgplichtschendingen’. Hoekstra noemt het positief dat het slepende proces ‘nu zo goed als voltooid is’. Dat zo veel klanten het aanbod hebben geaccepteerd is wat Hoekstra betreft een indicatie dat het herstelkader ‘voor hen een positieve uitkomst heeft geboden voor de geleden schade’.

Bijlagen bij dit bericht