Coronacrisis kan leiden tot problemen bij banken

De problemen die ondernemingen en huishoudens ervaren als gevolg van de coronacrisis kunnen uiteindelijk ook financiële instellingen raken. Dat is de conclusie van het Centraal Planbureau (CPB) uit de recent verschenen Risicorapportage Financiële Markten.

9 juni 2020 | Door redactie

De Risicorapportage Financiële Markten richt zich dit jaar op de financiële risico’s die door de coronacrisis zijn veroorzaakt of aan het licht zijn gekomen. Volgens het CPB heeft 25% van ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf (mkb) ondanks de bestaande overheidssteun extra liquiditeit nodig bij een omzetschok van 6 maanden. Wanneer deze ondernemingen in de betalingsproblemen komen, zal dit ook van invloed zijn op de kapitaalpositie van banken.

Risico’s voor financiële stabiliteit

In Nederland vangen de overheid en het bedrijfsleven de eerste financiële klappen van de coronacrisis op. De steunmaatregelen van de rijksoverheid aan ondernemingen helpen om de gevolgen van de coronacrisis voor banken te beperken en daarmee ook de risico's voor de financiële stabiliteit. Worden deze steunmaatregelen snel afgebouwd, dan zullen banken dit gaan merken. De vraag naar probleemleningen zal dan toenemen.

Ontstaan van probleemleningen

In de eurozone kunnen bij het langer voortduren van de recessie de extra overheidsuitgaven en oplopende schulden bij ondernemingen, financiële instellingen en overheden leiden tot een nieuwe eurocrisis. De Economische en Monetaire Unie (EMU) blijft kwetsbaar voor het langer aanhouden van de coronacrisis. In sommige landen van de eurozone is er nog steeds een grote verwevenheid tussen overheden en banken door het bezit van staatsobligaties. Deze verwevenheid leidde tijdens de kredietcrisis en de daaropvolgende eurocrisis tot grote problemen.

Banken beter gekapitaliseerd

Vergeleken met de eurocrisis zijn banken zijn nu beter gekapitaliseerd en ook het aantal probleemleningen zijn teruggebracht. Verder zijn er stappen gezet om risico’s te beperken via een bankenunie. Bij een nieuwe eurocrisis loopt ook Nederland risico’s, vooral vanwege de blootstelling van de private sector aan aandelen, obligaties en bankleningen in de zwaarst getroffen landen.

Bijlagen bij dit bericht