Coronafinanciering met overheidsgarantie

Sinds het begin van de coronapandemie hebben Nederlandse banken 66.000 ondernemers geholpen aan financiering. De teller staat op dit moment op € 60,5 miljard. Van dit bedrag betrof € 3,6 miljard financiering met overheidsgarantie. Wat valt daar precies onder?

17 augustus 2021 | Door redactie

Uit de recente Corona Monitor van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) blijkt dat ruim 8.500 ondernemingen via banken financiering met overheidsgarantie hebben ontvangen. Onder financiering met overheidsgarantie vallen de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB(-C)), de Garantie Ondernemersfinanciering (GO(-C)), het Borgstellingskrediet Landbouw (BL(-C)) en de Klein Krediet Coronaregeling (KKC).

Tijdelijk liquiditeitstekort

De BMKB-C is bedoeld voor ondernemers die een tijdelijk liquiditeitstekort hebben door de coronapandemie. Investeringen die voor BMKB-C financiering in aanmerking komen zijn:

  • investeringen als direct gevolg van de coronacrisis of -maatregelen;
  • investeringsverplichtingen die al eerder waren aangegaan en waarbij een financieringstekort is ontstaan door de coronacrisis;
  • investeringen in werkkapitaal voor het herstel van de exploitatie op pre-coronaniveau;
  • overige investeringen voor het herstel van de exploitatie op pre-coronaniveau.

Met de GO-C(orona)-module kunnen ondernemingen die liquiditeitstekorten hebben als gevolg van de coronapandemie financiering krijgen. Het betreft leningen tussen € 1,5 en € 150 miljoen per onderneming met een maximum looptijd van 6 jaar. Daarbij staat de Staat voor 80% (grootbedrijf) of 90% (mkb) garant. Geïnteresseerden kunnen deze regeling nog tot en met 15 december 2021 aanvragen.

Overbruggingskredieten voor vier en vijf jaar

Door het coronavirus zijn ook landbouw-, tuinbouw-, visserij- en aquacultuurorganisaties in financiële problemen gekomen. Zij konden en kunnen nog tot en met 31 december 2021 BL(-C) aanvragen. De overheid staat borg voor een overbruggingskrediet van maximaal € 1,5 miljoen per organisatie en de maximale looptijd is vier jaar.
De KKC is in het leven geroepen om kleine ondernemers te ondersteunen die geraakt zijn door de coronapandemie. De Nederlandse overheid staat voor 95% garant op overbruggingskrediet voor ondernemingen met een kleine financieringsbehoefte (van € 10.000 tot € 50.000). Ook de KKC staat nog open tot en met 31 december 2021. De maximale looptijd is vijf jaar.

Bijlagen bij dit bericht