De ontwikkeling van non-bancaire financiering in 2020

In 2020 namen sommige non-bancaire financieringsvormen in populariteit toe, terwijl andere minder in trek waren. Afgelopen jaar werd vooral een beroep gedaan op Qredits en venture capital. Crowdfunding, leasing en factoring deden het minder goed dan in 2019.

13 september 2021 | Door redactie

In een recent themabericht van de Rabobank werd ingegaan op de ontwikkeling van verschillende financieringsvormen. Qredits, de non-profit dienstverlener die kleine Nederlandse ondernemingen financiert tot € 250.000, verstrekte in 2020 voor circa € 104 miljoen aan nieuw krediet. Afgelopen jaar trokken ondernemingen ook voor ongeveer € 900 miljoen aan venture capital aan, een toename van meer dan 40% ten opzichte van 2019. Venture capital is risicodragend kapitaal waarbij de investeerder een hoger rendement vraagt. Het gaat bij venture capital meestal om relatief grote bedragen voor startende ondernemingen in innovatieve sectoren.

Voor het eerst daling in crowdfunding

Het afgelopen jaar daalde het bedrag dat door ondernemingen is opgehaald via crowdfunding voor het eerst ten opzichte van het jaar daarvoor. Bij crowdfunding leveren verschillende investeerders een bijdrage aan een project in ruil voor een materiële of immateriële beloning. Tot en met 2019 nam het jaarlijks opgehaalde bedrag dat gefinancierd was door crowdfunding toe. Toch is het door ondernemers opgehaalde bedrag via crowdfunding van circa € 370 miljoen nog altijd hoger dan het opgehaalde bedrag in 2018.

Minder equipment lease-contracten

Ook leasing en factoring waren minder populair bij mkb’ers in 2020. Bij deze financieringsvormen zijn activa zoals debiteuren of machines onderdeel van de financiering. Ze worden daardoor ook wel asset-based financiering genoemd. In 2020 is er voor een veel lager bedrag aan equipement lease-contracten afgesloten. Dat geldt ook voor factoring. Dat er voor een lager bedrag aan equipment lease-contracten is afgesloten komt doordat tijdens een economische crisis minder investeringen worden gedaan in materiële vaste activa, zoals machines. In 2020 namen de totale bedrijfsinvesteringen met bijna 5% af.