Een op de vijf onderneemt met onverantwoorde risico’s

Maar liefst 22% van Nederlandse mkb’ers voelt zich gedwongen om meer risico’s te nemen dan zij zelf verantwoord vinden. Onder jonge ondernemers – vaak starters – is dit zelfs 39%. Dit blijkt uit onderzoek onder ruim 1.000 Nederlandse mkb-ondernemers. Het nemen van risico’s is voor 9 op de 10 ondervraagden een voorwaarde om te groeien.

25 november 2019 | Door redactie

Van alle respondenten geeft 59% aan risico’s te nemen in hun ondernemerschap. Vooral in de sectoren retail (71%), informatie en communicatie (66%) en zakelijke dienstverlening (65%) ligt dit percentage opvallend hoog. Voor de groei van een onderneming wordt het nemen van risico’s vaker als noodzaak genoemd (86%) dan het doen van investeringen (35%).

Focus op de korte termijn

Opvallend is dat 45% van de ondervraagden aangeeft dat zij zich bij het nemen van belangrijke beslissingen laten leiden door resultaten op de korte termijn. In de praktijk blijkt vaak dat een duidelijke visie voor de lange termijn doorslaggevend is voor succesvol ondernemerschap. Uit het onderzoek komt een sterk verband naar voren tussen een focus op de korte termijn en het nemen van onverantwoorde risico’s. Zo geeft 71% van de ondervraagden die zich genoodzaakt voelen tot het nemen van onverantwoorde risico’s aan dat resultaten op de korte termijn bepalend zijn voor de belangrijkste beslissingen voor hun onderneming. Voor de ondernemers die deze verplichting niet voelen, is dit slechts 38%.

Baat bij een sparringpartner

Voor een verantwoorde groei zijn vooral jonge ondernemers een belangrijke groep om in de gaten te houden. Zo zegt maar liefst 39% van hen meer risico’s te nemen dan eigenlijk verantwoord is en stelt 61% dat resultaten op de korte termijn hun belangrijkste beslissingen bepalen. Vooral deze groep ondernemers zou baat hebben bij een sparringpartner voor het nemen van verantwoorde beslissingen.
Het onderzoek (pdf) is uitgevoerd door MKB-financieringsplatform October.