Extra miljarden naar noodloket en staatsgaranties

Het kabinet tast nog eens diep in de buidel om de financiële nood in het bedrijfsleven te verlichten. De budgetten voor staatsgaranties op bedrijfsleningen gaan fiks omhoog. Ook kunnen meer door de coronacrisis getroffen ondernemers de gift van € 4.000 aanvragen. En het kabinet werkt aan een oplossing voor verzekeringen van leverancierskredieten.

8 april 2020 | Door redactie

Medio maart heeft het kabinet al een enorm pakket met noodmaatregelen aangekondigd om het bedrijfsleven door de crisis heen te slepen. Het hulppakket wordt steeds aangepast als blijkt dat dit nodig is. Daarom is nu besloten om nog meer geld uit te trekken voor de staatsgaranties op bedrijfsleningen. Met de Staat als extra garantie is het voor ondernemers toch net iets makkelijker om aan te kloppen bij de bank voor financiering.

Verdere uitbreiding GO-regeling en BMKB

De garantstelling loopt via twee regelingen: de Garantie Ondernemersfinanciering (GO) en de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). Het budget voor de GO-regeling is in maart al uitgebreid naar € 1,5 miljard. Maar nu wordt dit nog eens flink opgevoerd, naar € 10 miljard. Ook het percentage van de lening waarvoor de Staat garant staat gaat omhoog. Normaliter is dat 50%, maar voor mkb’ers die door de coronacrisis zijn getroffen staat de Staat nu voor 90% garant. Voor het grootbedrijf is dat 80%. De grens tussen mkb en grootbedrijf ligt voor deze regeling bij een jaaromzet van € 50 miljoen.
Ook de BMKB is verder uitgebreid:

  • Het budget is opgeschroefd van € 765 miljoen naar € 1,5 miljard.
  • De ‘garantieprovisie’ die de financier moet betalen voor de garantie (en die doorberekend wordt aan de ondernemer) gaat omlaag van 3,9% naar 2%.

Oplossing voor kredietverzekeringen

Ook is er gedacht aan ondernemingen die geen bankrelatie hebben, zoals start-ups of ondernemingen die alles met eigen vermogen financieren. Zij kunnen terecht bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s). Het kabinet stelt hiervoor in eerste instantie € 100 miljoen beschikbaar. Deze regeling zou eind deze maand gereed moeten zijn.
Daarnaast werkt het kabinet aan een oplossing voor verzekeringen op zogeheten leverancierskredieten. Die komen vaak voor in de horeca en in winkels. De leverancier zet de koffie of de kleding wel op de stoep bij de ondernemer, maar die heeft nog 30 of 60 dagen tijd om die levering te betalen. Voor het risico dat er geen betaling komt, sluit de leverancier een verzekering af. Nu het risico toeneemt dat de betalingen inderdaad uitblijven, kunnen ondernemers moeilijker terecht bij de kredietverzekeraars. De overheid wil dat voorkomen door zelf borg te staan. Deze regeling moet nog worden uitgewerkt, maar de verwachting is dat hier € 12 miljard voor nodig is.

Noodloket open voor meer branches

Verder is er opnieuw een uitbreiding aangekondigd van de doelgroep van het noodloket waar getroffen ondernemingen een eenmalige gift kunnen krijgen van € 4.000. Inmiddels is via dit loket al € 58 miljoen uitgekeerd, staat in een brief (pdf) aan de Tweede Kamer. Horeca, kapperszaken en winkeliers kunnen hier al terecht, en vanaf 15 april komen hier nog meer branches bij. Daarbij gaat het onder meer om tattooshops, fysiotherapeuten, taxibedrijven en dierentuinen. Of een onderneming in aanmerking komt voor de tegemoetkoming, hangt af van de zogeheten SBI-code die de onderneming heeft in het Handelsregister. De lijst met SBI-codes van branches die al in aanmerking komen en de uitbreiding (pdf) staan op de site van de RVO.

Bijlagen bij dit bericht