Financiële mogelijkheden voor startende ondernemer

Ondanks de coronapandemie zijn er ook ondernemers die wel heil zien in het starten van en onderneming. Als startende ondernemer kunt u profiteren van verschillende faciliteiten. Een beetje meer financiële armslag is als starter altijd welkom. Zo kunt u met een microkrediet of een mkb-krediet mogelijk aan geld komen voor uw onderneming. Maar ook op fiscaal gebied zijn er voor starters verschillende speciale voordelen te behalen.

13 augustus 2021 | Door redactie

Uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Kamer van Koophandel (KvK) blijkt dat ondanks de coronacrisis in bepaalde branches een toename is te zien van nieuwe ondernemingen. Zo steeg het aantal horecavestigingen in 2020 met 5%, steeg de verhuur van vakantiehuisjes met 10% en is sinds 2016 het aantal groenbedrijven met 16% gestegen. Een onderneming starten betekent meestal (flink) investeren. Dus is er behoefte aan financiering. De financieringsbehoefte is eenvoudig uit de financieringsbegroting af te leiden. Het bestedingsdoel bepaalt welke financieringsvorm geschikt is. Voordat u op zoek gaat naar externe financiering, is het verstandig om de mogelijkheden voor eigen inbreng te bekijken. Met inbreng van eigen vermogen staat u vaak sterker richting investeerders en andere partijen. Heeft u eigen geld of bezit u bijvoorbeeld een pand? Dan kunt u een deel van dit eigen kapitaal gebruiken voor de financiering van uw onderneming.

Mogelijkheden voor vreemd vermogen

Behalve eigen vermogen kunt u ook vreemd vermogen aantrekken om in de vermogensbehoefte te voorzien. U kunt kiezen uit verschillende financieringsvormen. Steeds vaker gebruiken ondernemers een mix van diverse financieringsmogelijkheden. De belangrijkste vormen van financiering voor starters zijn:

  • bancaire financiering: bankgarantie, banklening of rekening-courantkrediet, hypothecaire lening;
  • alternatieve financiering: crowdfunding, business angels (vermogende mensen), familie, vrienden en kennissen, leasing (onder meer financieel of operationeel), microkrediet en mkb-krediet, strategische partner;
  • overheidsregelingen en subsidies: subsidies, borgstellingen, microkrediet en financiële bijdragen;
  • fiscale maatregelen: startersaftrek, kleinschaligheidsinvesteringaftrek (tool);
  • regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s).