Financiële sector in staat om klappen op te vangen

31 mei 2022 | Door redactie

Het Nederlandse financiële stelsel heeft de coronacrisis goed doorstaan en kan toekomstige klappen opvangen, zo is te lezen in de jaarlijkse Risicorapportage Financiële Markten die het Centraal Planbureau (CPB) op 24 mei 2022 heeft gepubliceerd. Toch liggen er gevaren op de loer voor de sector.

Op verzoek van de Tweede Kamer brengt het CPB jaarlijks de belangrijkste risico’s voor het financiële stelsel in kaart in de Risicorapportage Financiële Markten (pdf). Dit jaar ligt de nadruk op de hoge energieprijzen en de inflatie die daar mede uit voortvloeit. De directe gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor de Nederlandse financiële sector vallen mee: er is maar een beperkte economische verwevenheid met Rusland en Oekraïne. Daarnaast heeft de bankensector voldoende buffers om klappen op te vangen. De energieprijzen en de inflatie vormen een groter risico. De indirecte gevolgen van de oorlog kunnen ook groot zijn, met een recessie en forse verliezen op financiële activa voor financiële instellingen in het vooruitzicht.

Verliezen op leningen

De inflatie zet druk op de bestedingsruimte van onder andere ondernemingen. In hoeverre de bestedingsruimte onder druk komt te staan, hangt af van de doorberekening van hogere energieprijzen aan klanten. Voor de Nederlandse financiële sector bestaat het risico dat daar verliezen oplopen, omdat ondernemingen hun leningen niet meer kunnen afbetalen. De verliezen kunnen verder toenemen door mogelijke afwaarderingen op financiële activa, zoals aandelen of obligaties. Er is ook nog steeds een risico op een eurocrisis door de hoge overheidsschulden in met name Zuid-Europa. Daarnaast kunnen nieuwe besmettingen door het coronavirus leiden tot betalingsproblemen bij ondernemingen. Deze problemen kunnen toenemen door stijgende energielasten met als gevolg verliezen voor kredietverleners op uitstaande leningen.

Bijlagen bij dit bericht