Financieringsadviseurs hechten waarde aan keurmerk

Is er behoefte aan een keurmerk voor financieringsadviseurs in het mkb? Wat is de toegevoegde waarde en is er wel voldoende draagvlak? De Stichting MKB Financiering (SMF) deed hier recent onderzoek naar.

16 augustus 2019 | Door redactie

Uit het onderzoek blijkt dat financieringsadviseurs positief staan tegenover een keurmerk. Zij kunnen zich daarmee kwalitatief onderscheiden richting ondernemers en financiers. Hoewel er bij ondernemers ook interesse is in een keurmerk, is dat niet bij elke bancaire en non-bancaire financier het geval. De meeste financiers lijken vooralsnog geen onderscheid te willen maken tussen financieringsadviseurs met of zonder keurmerk.

Documentatie en regels

Volgens de adviseurs draagt het verstrekken van documentatie en regels vanuit een keurmerk bij aan een betere dienstverlening aan ondernemers. In de praktijk blijkt dat er veel financieringsbegeleidingen plaatsvinden zonder afspraken. Daar willen adviseurs van af.

Belang van permanente educatie 

Financieringsadviseurs zijn terughoudend ten aanzien van permanente educatie. Dit moet op een laagdrempelige manier worden ingevuld. Een netwerkbijeenkomst is volgens de financieringsadviseurs een goede manier om invulling te geven aan permanente educatie. Accountants vinden het belangrijk dat er vrijstellingen komen, vanwege het belang van permanente educatie in hun sector. Voor veel andere adviseurs speelt permanente educatie nauwelijks een rol.

Kennis en integriteit 

Alle partijen hechten belang aan onafhankelijk toetsing voor de certificering. Met name kennis en integriteit zijn elementen om te examineren. Soms worden adviseurs gescreend, met name door non-bancaire financiers. Alle stakeholders achten een klachtenregeling essentieel voor het keurmerk. Ook wordt veel belang gehecht aan een vorm van klantwaardering.
Het doel van SMF, die vorig jaar is opgericht, is om kennis over alternatieve financiering (tool) bij ondernemers te  vergroten. Op 1 juli introduceerde de stichting al een gedragscode voor aanbieders van alternatieve financiering aan het mkb.