Gedupeerden rentederivaten hebben aanbod bank binnen

In het hoofdpijndossier rondom de rentederivaten in het mkb is weer een belangrijke stap gezet. Alle gedupeerde ondernemers hebben nu een aanbod voor compensatie gekregen van hun bank. Het grootste deel van de mkb'ers gaat ook akkoord met dat voorstel, zo blijkt uit een nieuwe voortgangsrapportage.

3 februari 2020 | Door redactie

Het dossier over de rentederivaten sleept zich al jaren voort. In de jaren na de economische crisis hebben banken zo’n 19.000 derivaten verkocht aan ondernemers, gekoppeld aan een lening. Die financiële producten zouden de ondernemer moeten beschermen tegen een stijging van de rente. Maar toen de rente juist daalde, kregen de mkb’ers daarvoor de rekening. Sinds 2016 werken zes banken aan het compenseren van die gedupeerden.

Zes banken hebben voorstellen verstuurd

Toezichthouder AFM houdt de vinger aan de pols bij dat hele proces, en stuurt elk halfjaar een voortgangsrapportage. Het nieuwste rapport (pdf) loopt tot 31 december 2019 en daarin staat dat alle 18.907 klanten van hun bank een compensatievoorstel hebben gekregen. Deutsche Bank, ING, SNS Reaal en Van Lanschot hadden die voorstellen voor eind 2018 al de deur uit. ABN Amro was hier medio 2019 mee klaar en Rabobank liet in december vorig jaar weten dat alle voorstellen verstuurd waren.
Alle compensatievoorstellen worden ook gecontroleerd door een externe dossierbeoordelaar. Naar verwachting is dat werk later dit jaar klaar. Met de compensatievoorstellen is € 1,4 miljard gemoeid, aldus de AFM. Inmiddels is daarvan € 1,38 miljard uitgekeerd.

Meeste ondernemers akkoord met voorstel

Een gedupeerde ondernemer die een voorstel ontvangt, heeft vervolgens 12 weken de tijd om daarop te reageren. De ondernemer moet het compensatievoorstel nalopen (de AFM heeft hier een checklist voor) en de bank laten weten wat hij ermee wil doen. Veruit de meeste ondernemers gaan akkoord met het voorstel, blijkt uit het AFM-rapport. Van de klanten heeft 89% het aanbod geaccepteerd en 2% heeft het voorstel afgewezen. In die laatste groep zitten vooral ondernemers die minder dan € 1.000 aan compensatie krijgen, schrijft de AFM. Na een afwijzing kunnen ondernemers de zaak nog voorleggen aan de rechter of bij het financiële klachteninstituut Kifid.
Ondernemers die het niet eens zijn met het voorstel, kunnen hun zaak ook nog voorleggen aan een speciale geschillencommissie. Die geeft een advies dat bindend is voor ondernemer én bank. Tot nu toe zijn 51 mkb’ers naar deze commissie gestapt. Die heeft 21 verzoeken afgehandeld, waarvan er 8 zijn toegewezen en 11 afgewezen.

Bijlagen bij dit bericht

Effectief financieren van uw onderneming
E-learning | VideoCollege 32 minuten
De groei van uw onderneming
Verdiepingsartikel