Gratis advies van de Retailscan

Recent heeft de onderneming SRA (Samenwerkende Register Accountants en Accountants Administratieconsulenten) een gratis scan gepresenteerd voor retailondernemers. De Retailscan geeft u een gratis advies. Met dit advies kunt u de administratieve processen van uw onderneming efficiënt inrichten en kunt u op een gemakkelijke manier zien hoe u de kosten kunt verlagen.

1 december 2014 | Door redactie

De ratio achter de Retailscan is het uitblijvende herstel in de retailsector. De scan moet stimuleren dat u buiten de traditionele kaders gaat denken, uw kosten onderzoekt en uiteindelijk de administratieve processen van uw onderneming beter inricht. Hiermee hoopt de SRA de resultaten in de retailsector te verbeteren.

Welke gegevens moet u invullen?

Het invullen van de scan, die een benchmark bevat, kost slechts enkele minuten. Daarna ontvangt u gratis advies. U moet vragen beantwoorden over de volgende onderwerpen:

  • de branche;
  • de brutomarge;
  • de rechtsvorm;
  • uw functie;
  • het aantal medewerkers;
  • de financiële kengetallen;
  • de omzet; en
  • de toekomstverwachting.

Het advies komt tot stand doordat de scan de kengetallen vergelijkt met de database Branche in Zicht. In deze database zijn de meest actuele jaarrekeningcijfers uit de branche opgenomen.